Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) ανακοινώνει ότι η ουσία Δισφαινόλη Α (BPA) είναι μία ουσία η οποία χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες χημικές ενώσεις για την παρασκευή συσκευασιών από πλαστικό και ρητίνη.

Η ουσία αυτή χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια και είναι εγκεκριμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το νόμο σχετικά με τα πλαστικά υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (Commission Directive 2002/72/EC of 6 August 2002).

Σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου που δημοσιεύτηκε από την EFSA τον Ιανουάριο του 2007, το όριο ασφαλείας που ορίστηκε από την EFSA (Tolerable Daily Intake; TDI) είναι τα 0,05mg/kg σωματικού βάρους/ ημέρα.

Η EFSA βρήκε ότι οι προσλήψεις στα βρέφη και τα παιδιά ήταν χαμηλότερες από το όριο του TDI. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που τα βρέφη και οι ενήλικες αποβάλλουν με τον ίδιο τρόπο τη Δισφαινόλη Α από το σώμα.Σε μία επαναξιολόγηση της ασφάλειας της Δισφαινόλης Α, που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2008, η EFSA κατέληξε ότι η έκθεση στην ουσία αυτή είναι πολύ χαμηλότερη από τα προηγούμενα όρια ασφαλείας (TDI: 0,05mg/kg σωματικού βάρους/ ημέρα) και ότι τα βρέφη μπορούν να μεταβολίζουν τη Δισφαινόλη Α με παρόμοιο τρόπο και σε επίπεδα υψηλότερα από την τιμή του TDI.

Η EFSA δηλώνει ξεκάθαρα ότι έλαβε υπόψιν όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες.

Παρακάτω ακολουθεί και η επίσημη ανακοίνωση του ΣΕΒΤ για το θέμα:

O ΣΕΒΤ, σε συνέχεια της δημοσιότητας που εμφανίστηκε στα εθνικά ΜΜΕ αναφορικά με την έρευνα για την ουσία Δισφαινόλη Α, ενημερώνει τους καταναλωτές για τα ακόλουθα:

  • Η Δισφαινόλη Α είναι μια χημική ουσία η οποία χρησιμοποιείται σε αρκετά και διαφορετικά είδη συσκευασίας της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών. Η χρήση της έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/72/EC της 6 Αυγούστου 2002 και η ασφάλειά της παρακολουθείται συνεχώς.
  • Τον Ιούλιο του 2008, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) πιστοποίησε, για τέταρτη φορά μέσα στη διάρκεια 8 ετών, το θέμα της ασφαλούς χρήσης της συγκεκριμένης ουσίας, ενώ παρόμοια πιστοποίηση εξέδωσε, τον Αύγουστο του 2008, η Αμερικανική Αρχή Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Ο ΣΕΒΤ, εκπροσωπώντας τη Βιομηχανία Τροφίμων στην Ελλάδα, θα ήθελε να διαβεβαιώσει τους Έλληνες καταναλωτές ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς όλες οι εταιρείες, εναρμονισμένες με το νομικό πλαίσιο των τοπικών αρχών ασφαλείας, τηρούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων τους.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως οι ίδιοι οι συγγραφείς της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι απαιτείται περισσότερη ερευνητική εργασία, προκειμένου να μπορέσουν να ληφθούν αξιόπιστα συμπεράσματα και να αλλάξουν τα επιτρεπόμενα όρια χρήσης της Δισφαινόλης.


Πηγές: www.nutrimed.gr