Του Γιώργου Κιοσέ, αντιπροέδρου ΙΦΕΤ, μέλους ΠΦΣ

Χαρακτηριστικό της φαρμακευτικής δαπάνης την δεκαετία 1997 –2007 αποτελεί η διψήφια κατ’ έτος αύξησή της φθάνοντας από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ το 1997, να ξεπεράσει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2007. Βέβαια τα τελευταία χρόνια περίπου ένα ποσοστό 15% αφορά παράλληλες εξαγωγές προς χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Είναι δε φάρμακα που δεν πλήρωσαν τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί το 17% των συνολικών δαπανών υγείας, με τις διαγνωστικές εξετάσεις να αποτελούν μακρά την κορυφαία δαπάνη και να ακολουθούν οι δαπάνες φιλοξενίας και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Είναι σημαντικό για μένα, να αναφέρω ότι η φαρμακευτική δαπάνη πρέπει να μετράται όχι ως προς το κόστος των φαρμάκων αλλά βάσει του συντελεστού κόστος /αποτελεσματικότητα, διότι μόνο και μόνο έτσι υπάρχει όφελος από τις υπόλοιπες δαπάνες υγείας αυξανόμενης της φαρμακευτικής δαπάνης. Τέλος πολύ υψηλός είναι ο βαθμός υποκατάστασης των παλαιών από τα νέα φάρμακα. Ενώ το 1999 τα νέα φάρμακα αποτελούσαν το 4% του συνολικού αριθμού φαρμάκων, το 2005 έφθασαν το 38% των συνολικών φαρμάκων.

Στατιστικά στοιχεία

  • Τα φάρμακα που καταναλώνονται στα νοσοκομεία αποτελούν το 24% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ το υπόλοιπο 76% διατίθεται μέσω φαρμακείων
  • Τα γενόσημα του καταναλώνονται στη χώρα μας αποτελούν το 11% και το 89% είναι πρωτότυπα. Στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. το ποσοστό των γενοσήμων είναι διπλάσιο
  • Τα φάρμακα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις αντιπροσωπεύουν ποσοστό 24% του συνόλου των πωλήσεων, το 16% αφορά φάρμακα για το Κ.Ν.Σ. (ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά, αντιπαρκινσονικά) ενώ το 13% αφορά φάρμακα για τον διαβήτη, τον μεταβολισμό και τις παθήσεις της πεπτικής οδού.

Φάρμακα ανά θεραπευτική κατηγορία

Σε όρους θεραπευτικών κατηγοριών, την τελευταία πενταετία 2000 – 2005 οι αντιλιπιδαιμικοί παράγοντες (π.χ. στατίνες) διατήρησαν την πρώτη θέση. Από το 2005 και μετά στη δεύτερη θέση ‘ανέβηκαν’ τα αντινεοπλασματικά φάρμακα. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Φάρμακα κατά της υπερχοληστεριναιμίας

Στην τριετία 2003 – 2006 τα φάρμακα αυτά έχουν ετήσια αύξηση μεγαλύτερη του 6% ετησίως στη χώρα μας, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπερνούν το 7%.

Σε απόλυτους αριθμούς τα φάρμακα αυτά έφθασαν στη χώρα τα 350 εκατ.€, ενώ παγκόσμια ξεπέρασαν τα 35 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα πρώτα σε κατανάλωση φάρμακα για τη χοληστερίνη και για τα τριγλικερίδια είναι: (Atorvastatin, Simvastatin και Pravastatin, με πωλήσεις που πλησιάζουν το 80% του συνόλου).

Φάρμακα κατά του έλκους

Τα αντιελκωλικά φάρμακα αυξήθηκαν την τριετία 2003 – 2006 περισσότερο από 30% και αποτελούν το 5,5% της φαρμακευτικής δαπάνης στη χώρα μας, ξεπερνώντας τα 280.000.000 € ετησίως.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η ετήσια αύξηση των φαρμάκων αυτής της κατηγορίας είναι 4% περίπου με συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις περισσότερο από 25 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα πρώτα σε κατανάλωση φάρμακα είναι σκεύασματα ρανιτιδίνης, ομεπραζόλης, εσομεπραζόλης και ραμπεπραζόλης, που συνολικά καλύπτουν πάνω από το 75% της αγοράς.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟ 2006

Α/Α ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
(Δισ. δολ.)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ%
(Ετήσια)
1 ΑΝΤΙΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ 35,2 7,5%
2 ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 34,6 20,5%
3 ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ 24,6 10,4%
4 ΑΝΤΙΕΛΚΩΤΙΚΑ 24,1 3,9%
5 ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ 21,2 13,1%
6 ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ 20,6 3,3%
7 ΑΝΤΙΑΓΧΩΤΙΚΑ 18,2 10,9%
8 ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΑΚΑ 16,5 15,2%
9 ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ 13,9 11,9%
10 ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 13,1 10,8

1.Τα φάρμακα που το 2006 ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια πωλήσεις ανήλθαν στο 50 και καταλαμβάνουν το 45% της αγοράς.

2.Τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσουν περισσότερο τα βιοτεχνολογικά φάρμακα ή βιολογικά φάρμακα που σήμερα αφορούν το 1/5 των νέων φαρμάκων που κυκλοφορούν κάθε χρόνο και αφορούν πολύ σοβαρές ασθένειες. Είναι όμως και πολύ υψηλού κόστους φάρμακα όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξή τους, αφού σε ένα κλασικό φάρμακο το κόστος είναι 1 δισεκατομμύριο περίπου, ενώ ένα βιοτεχνολογικό φάρμακο έχει έως και 50% αυξημένο κόστος λόγω της ύπαρξης πολλών κλινικών μελετών και δοκιμών.

3.Τέλος, η άνθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης στη φαρμακοβιομηχανία οφείλεται στην αυξημένη μακροβιότητα των πληθυσμών, τα καινοτόμα φάρμακα και τον διψήφιο αριθμό ανάπτυξης των νέων αγορών, όπως Κίνα – Βραζιλία – Ρωσία.