Μία δόση του πανδημικού εμβολίου, προτείνουν οι ειδικοί για τα υγιή παιδιά ηλικίας άνω των 6 μηνών.

Σχετική πρόταση έκαναν στο Εθνικό Συμβούλιο Πανδημίας οι καθηγήτριες κ.κ. Μ. Θεοδωρίδου και Β. Συριοπούλου. Η πρότασή τους, αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

‘Στη συνάντηση επιτροπής πανδημίας νέας γρίπης την 12η Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία διαμορφώθηκε το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού για τις ευπαθείς ομάδες και τα υγιή παιδιά με δύο δόσεις εμβολίου (μεσοδιάστημα 21 ημέρες) και για τα δύο εμβόλια Pandemrix 0.25 ml x 2 (μισή δόση από των ενηλίκων) και Focetria 0,5 ml x 2 (ίδια δόση με των ενηλίκων).

Με την εξέλιξη των μελετών ανοσογονικότητας, αλλά και την καταγραφή των ανεπιθύμητων ενεργειών, το σχήμα εμβολιασμού τροποποιείται: για παιδιά χωρίς ανοσοκαταστολή με μία δόση, η οποία δημιουργεί προστατευτικό τίτλο αντισωμάτων.

Ήδη στη Μεγάλη Βρετανία υιοθετείται για τα υγιή παιδιά η μία δόση του εμβολίου Pandemrix, ενώ αναμένεται η έγκριση για την ίδια ηλικία με μία δόση του εμβολίου Focetria (ανάλυση μελετών ανοσογονικότητας).

Με τα παραπάνω στοιχεία διαμορφώνεται σχήμα εμβολιασμού για τα παιδιά ηλικίας άνω των 6 μηνών και για τους δύο τύπους εμβολίων με μία δόση (Pandemrix 0,25 ml και Focetria 0,5 ml ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σχήμα των δύο δόσεων παραμένει για τα παιδιά με ανοσοκαταστολή.

Συμπερασματικά, εισηγούμεθα για τα παιδιά χωρίς ανοσοκαταστολή ηλικίας ≥ 6 μηνών χορήγηση 1 δόσης και από τους δύο τύπους εμβολίων (Pandemrix, Focetria)’.