Με δύο όψεις εμφανίζεται η πανδημία της γρίπης στην Ελλάδα. Από τη μία, το πανδημικό κύμα βρίσκεται σε ύφεση και από την άλλη η δραστηριότητα της γρίπης παραμένει υψηλή.

Στην εβδομαδιαία έκθεση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), αναφέρεται ότι την τελευταία εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά 1.336 επιπλέον κρούσματα, με τον συνολικό τους αριθμό να φτάνει τα 13.899. Όλες οι περιφέρειες της χώρας ανέφεραν εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νέας γρίπης Α(Η1Ν1)ν.

Κατά την εβδομάδα από 14 έως 20 Δεκεμβρίου 2009, οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Βρίσκονται, όμως, σε επίπεδα πολύ υψηλότερα σε σχέση με αυτά που κατεγράφησαν κατά το προηγούμενο έτος (2008) για την αντίστοιχη εποχή δραστηριότητας της νόσου.

Το ποσοστό των κλινικών δειγμάτων που βρέθηκαν θετικά στον ιό της νέας γρίπης Α(Η1Ν1)ν επί του συνόλου των δειγμάτων που εστάλησαν από τα νοσοκομεία για έλεγχο είναι περίπου σταθερό σε σχέση με την προηγούμενη (48,2%), ενώ ο απόλυτος αριθμός τους εμφανίζει πτωτική τάση.

Απουσίες

Παρατηρείται μείωση του ποσοστού απουσιών των μαθητών από το σχολείο τους στο σύνολο της χώρας, τόσο στα παιδιά 6 - 12 ετών (πρωτοβάθμια εκπαίδευση), όσο και στα παιδιά 13-18 ετών (δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Το μεγαλύτερο ποσοστό απουσιών παρατηρείται στην περιφέρεια Κρήτης και νησιών Αιγαίου και ακολουθεί η Κεντρική Ελλάδα.