Στα 14.902 ανέρχονται τα επιβεβαιμένα κρούσματα της νέας γρίπης, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ. Είμαστε σε ύφεση, αλλά με υψηλή δραστηριότητα της νόσου, σημειώνουν οι ειδικοί.

Κατά την 52η εβδομάδα (21 έως 27 Δεκεμβρίου), επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά 956 επιπλέον κρούσματα νέας γρίπης Α(Η1Ν1)ν στην Ελλάδα. Όλες οι περιφέρειες της χώρας ανέφεραν εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νέας γρίπης.

Οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά βρίσκονται σε επίπεδα πολύ υψηλότερα σε σχέση με αυτά που κατεγράφησαν κατά το προηγούμενο έτος (2008) για την αντίστοιχη εποχή δραστηριότητας της νόσου.

Την 52η εβδομάδα, το ποσοστό των κλινικών δειγμάτων που ευρέθησαν θετικά στον ιό της νέας γρίπης Α(Η1Ν1)ν επί του συνόλου των δειγμάτων που εστάλησαν από τα νοσοκομεία για έλεγχο είναι περίπου σταθερό σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (47,8%), ενώ ο απόλυτος αριθμός τους εμφανίζει πτωτική τάση.

Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν ότι στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε φάση ύφεσης του επιδημικού κύματος νέας γρίπης Α(Η1Ν1)ν. Ωστόσο, είναι σαφές οτι η δραστηριότητα της νόσου συνεχίζει να είναι υψηλή.