Η οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα μας, έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των Ελλήνων. Οι άνθρωποι που γεννιόντουσαν, μεγάλωναν, ζούσαν κάτω από το φως του ήλιου, το υπέροχο κλίμα, είχαν το προνόμιο να επικοινωνούν μεταξύ τους και μέσα από αυτή την επικοινωνία να επιλύουν πολλά από τα ψυχολογικά τους προβλήματα, ενώ οι αυτοκτονίες, ήταν ελάχιστες, σε σχέση με τις άλλες χώρες.

Σήμερα, η κατάσταση αυτή έχει παρέλθει. Μιλάμε πια για ‘εθνική θλίψη’, που πολλές φορές παίρνει νοσολογικές διαστάσεις και εξελίσσεται σε κατάθλιψη.

Μέσα σε αυτή, την τόσο δύσκολη συγκυρία, διοργανώνεται στη χώρα μας, το Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγιεινής με θέμα ‘Κρίσεις και Καταστροφές : Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις’.

Κεντρικό θέμα αυτού του συνεδρίου θα είναι οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, θα εξετασθούν και οι επιπτώσεις των φυσικών και των ανθρωποπροκαλούμενων καταστροφών που δεν έχουν παύσει να μαστίζουν τον κόσμο σε οικουμενικό επίπεδο.

Στο Συνέδριο θα κατατεθούν σχετικές εργασίες και έρευνες, ενώ παράλληλα θα εξετασθούν θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία. Για το λόγο αυτό, η παρουσία όλων, είναι απαραίτητη.

‘Υπάρχει λοιπόν επείγον κοινωνικό αίτημα να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό το θέμα και να προτείνουμε λύσεις', επισημαίνουν στο μήνυμά τους οι πρόεδροι των φορέων της οργάνωσης του συνεδρίου Καθηγητής Ιωάννης Γκιουζέπας , Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Deborah Wan , Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγιεινής, Καθηγητής Γιώργος Χριστοδούλου , Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δημήτρης Πλουμπίδης Αναπλ.

Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και Συν-Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.

‘Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 9 Μαρτίου του 2013 στο Ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα και οργανώνεται σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγιεινής, τον οργανισμό που έχει θεσπίσει την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας και κάθε φορά καθορίζει το θεματικό της περιεχόμενο (φέτος το θέμα ήταν ‘Κατάθλιψη και συννοσηρότητες’)..

Περιμένουμε την συμμετοχή όλων σας στη σημαντική αυτή εκδήλωση της Εταιρείας μας’, επισημαίνει ο Πρόεδρος της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής Καθηγητής Γιώργος Χριστοδούλου.

Και ο Καθηγητής κ. Χριστοδούλου συνεχίζει :
‘Καταστροφές συνέβαιναν πάντα και εξακολουθούν να συμβαίνουν πάντα και παντού, από το τσουνάμι της ΝΑ Ασίας και τους σεισμούς που έπληξαν πολλές χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της φιλοξενούσης χώρας) μέχρι τις οικονομικές καταστροφές που επισυμβαίνουν στον παρόντα χρόνο στην Ν.

Ευρώπη. Η αποτροπή των καταστροφών αυτών ξεφεύγει από τις δυνατότητές μας. Μπορούμε όμως να αντιμετωπίσουμε τις ψυχολογικές και τις ψυχοπαθολογικές τους επιπτώσεις και σε σημαντικό βαθμό μπορούμε και να τις προλάβουμε.
Ένα από τα προβλήματα που θα συζητηθούν είναι και το θέμα ‘Οικονομία και Ψυχική Υγεία’ όπου έχουν κληθεί να πάρουν θέση εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, δημοσιογράφοι και υπηρεσιακοί φορείς.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι σχέσεις κόστους/οφέλους στην ψυχική υγεία που θα συζητηθούν στην παραπάνω τράπεζα.

Σας περιμένουμε όλους στο Συνέδριό μας’.