Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαν από τις αρμόδιες αρχές της Σουηδίας, το προϊόν 'Maximum Guarana round ball', που περιέχει τη φαρμακευτική ουσία sildenafil, δεν είναι εγκεκριμένο, και μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την υγεία του χρήστη.

Η συγκεκριμένη δραστική ουσία δεν αναγράφεται στη επισήμανση του προϊόντος, το οποίο είναι πιθανόν να διακινείται στην Ελλάδα και μέσω Διαδικτύου.

Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθουν στην κατοχή τους προϊόντα με τα παραπάνω αναφερθέντα χαρακτηριστικά, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επισημαίνεται, δε, ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το Διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Πηγές:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)