Νέα έρευνα υπέδειξε ότι η γιόγκα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την καρδιομεταβολική υγεία στους ανθρώπους.

Η καρδιαγγειακή νόσος και το μεταβολικό σύνδρομο είναι σημαντικά προβλήματα υγείας παγκοσμίως.

Τώρα υπάρχουν υποσχόμενες ενδείξεις ότι η γιόγκα θα μπορούσε να αποδειχτεί θεραπευτική για την καρδιαγγειακή νόσο και το μεταβολικό σύνδρομο.

Τα αποτελέσματα στηρίζουν παλαιότερες επισκοπήσεις για τα οφέλη της γιόγκα στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου.

Η επισκόπηση δείχνει τη δυνατότητα της γιόγκα για συγκεκριμένα σωματικά αποτελέσματα που αντιπροσωπεύουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα βάρη υγείας σήμερα.

Πηγές: Ξένος τύπος.