Οι ηλικιωμένοι αναρρώνουν πιο αργά από μια διάσειση σε σχέση με νεότερους ασθενείς, αναφέρει νέα μικρή έρευνα.

Ο ερευνητής Dr. David Yen-Ting Chen, του Shuang-Ho Hospital στη Νέα Ταϊπέι, δήλωσε ότι η μεγάλη ηλικία έχει αναγνωριστεί ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για χειρότερο αποτέλεσμα από τη διάσειση, αλλά πως οι περισσότερες προηγούμενες έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε νεότερους ενήλικες.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού Radiology, περιέλαβε 13 ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, 51 έως 68 ετών, και 13 νεότερης ηλικίας, 21 έως 30.

Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν στις 4 και 10 εβδομάδες μετά τη διάσειση.

Σημαντική μείωση των συμπτωμάτων διάσεισης σημειώθηκε σε νέους ασθενείς μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εξέτασης.
Ωστόσο δεν φάνηκε τέτοια μείωση των συμπτωμάτων σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς, δήλωσε ο Chen.

Ο ερευνητής Dr. Ying-Chi Tseng, του Shuang-Ho Hospital, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η διάσειση θα μπορούσε να προκαλεί πιο έντονη και διαρκή επίπτωση σε ηλικιωμένους.

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ασθενών με διάσειση, ανέφεραν οι ερευνητές.

 

Πηγές:
Radiology.