Νέα έρευνα ανακάλυψε ότι ακόμα και αν υπέρβαρες ή παχύσαρκες νέες γυναίκες αδυνατίσουν αργότερα, βλάβη στην καρδιά που συνδέεται με την παχυσαρκία μπορεί ενδεχομένως να παραμείνει για δεκαετίες.

Η έρευνα δείχνει ότι ακόμα και πρώην υπέρβαρες γυναίκες παραμένουν σε υψηλότερο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου αργότερα.

Η ερευνήτρια Stephanie Chiuve, του Harvard Medical School, δήλωσε ότι είναι σημαντικό να διατηρούμε υγιείς βάρος στην ενήλικο ζωή ως τρόπο να μειώσουμε τον κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JACC: Clinical Electrophysiology.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε στοιχεία περισσότερων των 72.000 υγιών γυναικών που παρακολουθήθηκαν από το 1980 έως το 2012. Οι γυναίκες έδωσαν πληροφορίες για το ύψος και το βάρος τους στην ηλικία των 18 ετών. Στη συνέχεια ελεγχόταν ο Δείκτης Μάζας Σώματος κάθε 2 χρόνια.

Σε 32 χρόνια, υπήρχαν 445 αιφνίδιοι θάνατοι από καρδιοπάθεια, σχεδόν 1.300 θάνατοι από καρδιοπάθεια και σχεδόν 2.300 μη μοιραίες καρδιακές προσβολές.

Σε σύγκριση με γυναίκες που είχαν υγιές βάρος κατά την ενήλικο ζωή, ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου από καρδιακά αίτια τα επόμενα 2 χρόνια ήταν 1,5 φορές υψηλότερος σε όσες ήταν υπέρβαρες και 2 φορές υψηλότερες σε όσες ήταν παχύσαρκες.
Γυναίκες που ήταν υπέρβαρες ή παχύσαρκες στην έναρξη της έρευνας ή στην ηλικία των 18 ετών είχαν αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στα 32 χρόνια της έρευνας, άσχετα από το αν έχασαν βάρος ή όχι.

Γυναίκες που ήταν υπέρβαρες ή παχύσαρκες στην ηλικία των 18 ετών ή στην έναρξη της έρευνας είχαν αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στα 32 χρόνια της έρευνας, άσχετα από το αν ή όχι αδυνάτισαν.

Γυναίκες που αύξησαν πολύ το βάρος τους λίγα χρόνια αργότερα, είχαν επίσης υψηλότερο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, άσχετα από τον ΔΜΣ στην ηλικία των 18. Γυναίκες που πήραν 20 κιλά στην αρχή ή τη μέση της ενήλικης ζωής είχαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε σύγκριση με γυναίκες που έμειναν αδύνατες.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι υπέρβαρες και παχύσαρκες γυναίκες είχαν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιοπάθεια και μη μοιραία καρδιακή προσβολή, αλλά η σχέση μεταξύ βάρους και παραπάνω κινδύνων ήταν πιο ασθενής σε σχέση με αυτή του αιφνίδιου θανάτου από καρδιακά αίτια.

 

Πηγές: JACC: Clinical Electrophysiology.