Ανακοινώθηκαν νέα δεδομένα που καταδεικνύουν ότι η σεκουκινουμάμπη επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα κάθαρσης του δέρματος που διαρκεί, στους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας σε διάστημα έως και 4 ετών θεραπείας. Τα εν λόγω ευρήματα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο 25ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) στη Βιέννη της Αυστρίας.

«Αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η σεκουκινουμάμπη εξακολουθεί να λειτουργεί από έτος σε έτος, διατηρώντας υψηλά επίπεδα κάθαρσης του δέρματος με ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας», δήλωσε ο Vasant Narasimhan, Παγκόσμιος Επικεφαλής Ανάπτυξης Φαρμάκου και Διευθυντής Ιατρικού Τμήματος της Novartis. «Οι ασθενείς με ψωρίαση χρειάζονται θεραπείες τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητά τους και είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι η σεκουκινουμάμπη αποδεικνύεται μια δυνατή επιλογή για τους ασθενείς.»

Ο στόχος της θεραπείας της ψωρίασης είναι το καθαρό δέρμα και η ανταπόκριση βάσει του Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας της Ψωρίασης (PASI 90) θεωρείται σημαντική μέτρηση της θεραπευτικής επιτυχίας. Καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα (PASI 90) επετεύχθη στο 68,5% των ασθενών κατά το Έτος 1 και αυτό το υψηλό ποσοστό διατηρήθηκε έως το Έτος 4 (66,4%). Επιπλέον, απολύτως καθαρό δέρμα (PASI 100) επετεύχθη στο 43,8% των ασθενών με ψωρίαση κατά το Έτος 1 και αυτό το ποσοστό (43,5%) διατηρήθηκε έως το Έτος 4. Η μέση βελτίωση της ψωρίασης, όπως μετρήθηκε με βάση τη βαθμολογία του δείκτη PASI, διατηρήθηκε σε ποσοστό άνω του 90% μετά από διάστημα 4 ετών θεραπείας*. Ο συνήθης στόχος της θεραπείας, ήτοι η ανταπόκριση PASI 75, επετεύχθη στο 88,5% των ασθενών κατά το Έτος 4. Σε αυτήν τη μακροχρόνια μελέτη, η σεκουκινουμάμπη εξακολουθεί να εμφανίζει ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, το οποίο συνάδει με το προφίλ ασφαλείας που τεκμηριώθηκε σε προηγούμενες μελέτες Φάσης ΙΙΙ.

Στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας παρουσιάστηκαν επίσης αποτελέσματα που παρουσιάζουν τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα (1,5 έτη) της σεκουκινουμάμπης στη θεραπεία της ψωρίασης των χεριών και των ποδιών (παλαμοπελματιαία) που θεωρούνται περιοχές του σώματος οι οποίες παρουσιάζουν δυσκολία στη θεραπεία. Σε ποσοστό περίπου 60% των ασθενών επετεύχθησαν καθαρές ή σχεδόν καθαρές παλάμες και πέλματα με τη σεκουκινουμάμπη, ενώ η βελτίωση συνεχίστηκε για διάστημα 1,5 έτους. Αυτό καταδεικνύει την ισχύ της σεκουκινουμάμπης ως σημαντικής θεραπευτικής επιλογής για ασθενείς με ψωρίαση σε αυτές τις περιοχές του σώματος οι οποίες είναι ζωτικές για την καθημερινή λειτουργία. Είναι γνωστό ότι οι εν λόγω ασθενείς βιώνουν μεγαλύτερο βαθμό ανικανότητας και δυσφορίας σε σύγκριση με τους ασθενείς με ψωρίαση σε άλλες περιοχές του σώματος.

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα δεδομένα παρουσιάζουν επίσης ότι η σεκουκινουμάμπη υπερέχει έναντι της ουστεκινουμάμπης στην επίτευξη και διατήρηση καθαρού δέρματος για διάστημα έως και 1 έτος σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση: 76% με τη σεκουκινουμάμπη έναντι 61% με την ουστεκινουμάμπη (P<0,0001) στις 52 εβδομάδες. Η σεκουκινουμάμπη έχει πλέον παρουσιάσει υπεροχή στην αποτελεσματικότητα καθώς και διατήρηση αυτής, έναντι της ουστεκινουμάμπης και της ετανερσέπτης, δύο ευρέως χρησιμοποιούμενων βιολογικών θεραπειών. Η μελέτη άμεσης σύγκρισης CLEAR δημοσιεύθηκε πριν από το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας στην Επιθεώρηση της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας (JAAD).

Σχετικά με τη σεκουκινουμάμπη και την ιντερλευκίνη-17Α (IL-17A)

Η σεκουκινουμάμπη είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που εξουδετερώνει επιλεκτικά την IL-17A. Σύμφωνα με έρευνες, η IL-17A μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διεργασία της ανοσοαπόκρισης του οργανισμού στην ψωρίαση, την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (AS) και την ψωριασική αρθρίτιδα (PsA).

Η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη σε περισσότερες από 65 χώρες για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας, περιλαμβάνοντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ιαπωνία, την Ελβετία, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Στην Ευρώπη, η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη ως συστηματική θεραπεία πρώτης γραμμής για τη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση σε ενήλικες ασθενείς. Στις ΗΠΑ, η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη ως θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες ασθενείς που είναι υποψήφιοι για συστηματκή θεραπεία ή φωτοθεραπεία.

Επιπλέον, η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος αναστολέας IL-17A που έχει εγκριθεί σε περισσότερες από 50 χώρες για τη θεραπεία της ενεργού AS και PsA, περιλαμβάνοντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ΗΠΑ. Επιπλέον, η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη για τη θεραπεία της PsA και της φλυκταινώδους ψωρίασης στην Ιαπωνία.

Περισσότεροι από 10.000 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με σεκουκινουμάμπη στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών για πληθώρα ενδείξεων, ενώ έχει χορηγηθεί σε περισσότερους από 50.000 ασθενείς μετά την έγκρισή της.

Σχετικά με τη μελέτη αποτελεσματικότητας της σεκουκινουμάμπης σε διάστημα 4 ετών (A2304E1)

Η μελέτη A2304E1 είναι μια πολυκεντρική, ανοιχτή, διπλά τυφλή μελέτη που αποτελεί 4ετή επέκταση της πιλοτικής μελέτης Φάσης ΙΙΙ SCULPTURE. Στη μελέτη SCULPTURE, ασθενείς με ανταπόκριση PASI 75 κατά την Εβδομάδα 12 τυχαιοποιήθηκαν σε διπλά τυφλή θεραπεία συντήρησης με σεκουκινουμάμπη 300 mg ή 150 mg, η οποία χορηγήθηκε είτε σε δοσολογικό σχήμα 4 εβδομάδων με σταθερά διαστήματα είτε σε δοσολογικό σχήμα επανάληψης της θεραπείας ανάλογα με τις ανάγκες-μη σταθερών διαστημάτων. Το ίδιο θεραπευτικό σχήμα εφαρμόστηκε σε 642 ασθενείς που ολοκλήρωσαν τις 52 εβδομάδες θεραπείας και κατόπιν συνέχισαν στην επέκταση.

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της μελέτης επέκτασης ήταν η αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και ανεκτικότητας της σεκουκινουμάμπης σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Στις μετρήσεις της αποτελεσματικότητας περιλαμβάνονταν η αναλογία των ασθενών στους οποίους επετεύχθη PASI 75, PASI 90 και PASI 100.

Σχετικά με τη μελέτη CLEAR

Η μελέτη CLEAR (σύγκριση για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας της σεκουκινουμάμπης έναντι της ουστεκινουμάμπης) είναι μια πολυκεντρική, παράλληλων ομάδων, διπλά τυφλή μελέτη της σεκουκινουμάμπης (n=335) έναντι της ουστεκινουμάμπης (ν=336) για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν και έλαβαν είτε σεκουκινουμάμπη (300 mg) με υποδόρια ένεση κατά την έναρξη και κατά τις Εβδομάδες 1, 2 και 3 και στη συνέχεια κάθε 4 εβδομάδες από την Εβδομάδα 4, είτε ουστεκινουμάμπη (στη δοσολογία που αναφέρεται στην ένδειξη του φαρμάκου). Η σεκουκινουμάμπη πέτυχε τον πρωταρχικό στόχο της ανωτερότητας κατά PASI 90 ανταπόκρισης, την Εβδομάδα 16. Η ανταπόκριση PASI 90 κατά την εβδομάδα 52 αποτέλεσε δευτερεύον καταληκτικό σημείο της εν λόγω μελέτης. Οι ανταποκρίσεις PASI 100 και PRO (συμπεριλαμβανομένων των ανταποκρίσεων DLQI) στις 52 εβδομάδες αποτελούν διερευνητικά καταληκτικά σημεία.