Έρευνα του University of British Columbia επιβεβαιώνει ότι η άσκηση συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης νόσου του Alzheimer.

Οι ερευνητές επισκόπησαν στοιχεία περισσότερων των 150 ερευνών για την επίδραση της άσκησης σε ανθρώπους με τη νόσο, και διαπίστωσαν ότι όχι μόνο μπορεί η άσκηση να μειώσει τον κίνδυνο διάγνωσης της νόσου αλλά μπορεί και να βελτιώσει την επίδοση σε καθημερινές δραστηριότητες, σε ανθρώπους που έχουν ήδη διαγνωστεί.

Η έρευνα έδειξε ότι η άσκηση βελτιώνει τις καθημερινές δραστηριότητες και την κινητικότητα σε ενήλικες με τη νόσο και ενδεχομένως μπορεί να βελτιώσει τη γενική αντίληψη και ισορροπία.

Η Kathleen Martin Ginis, δήλωσε ότι καθώς δεν υπάρχει θεραπεία για τη νόσο υπάρχει επείγουσα ανάγκη για παρεμβάσεις όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου εμφάνισής της και του ελέγχου των συμπτωμάτων.

Μετά την επισκόπηση, οι ερευνητές δηλώνουν ότι η σωματική δραστηριότητα είναι πρακτική, οικονομική και προσβάσιμη παρέμβαση για την πρόληψη και τον έλεγχο της νόσου Alzheimer και άλλων τύπων άνοιας.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο BMC Public Health.

Πηγές: BMC Public Health.