Την ανάκληση της παρτίδας 1603281 του φαρμακευτικού προϊόντος "MOXIFALON SOL. INF 400MG/250ML", αποφάσισε η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Όπως προκύπτει από ενημέρωση της εταιρείας DEMO ΑΒΕΕ που το διακινεί, βρέθηκαν δείγματα της συγκεκριμένης παρτίδας με χρώμα διαλύματος διαφορετικό του αναμενόμενου και εγκεκριμένου (σκούρο πορτοκαλί αντί για κίτρινο).

Το εύρημα επιβεβαιώθηκε οπτικά και από τα αντιδείγματα της παρτίδας.

Η απόφαση του ΕΟΦ εκδόθηκε, στο πλαίσιο προάσπισης της Δημόσιας Υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της παρτίδας.

Η εταιρεία DEMO ABEE καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Δημ.Κ.