Σε γυναίκες με προχωρημένο καρκίνο στο μαστό, ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα άσκησης θα μπορούσε να έχει μεγάλη επίδραση στην ποιότητα ζωής τους, αναφέρει μικρή έρευνα.

Αν και η αγωγή κατά του καρκίνου μπορεί να παρατείνει τη ζωή γυναικών με προχωρημένο καρκίνο στο μαστό, πολλές ασθενείς εμφανίζουν πόνο, κούραση και μειωμένη ικανότητα να πραγματοποιούν τις καθημερινές εργασίες.

Η έρευνα έγινε σε 15 γυναίκες, 34 έως 68 ετών, που υποβλήθηκαν σε αγωγή για προχωρημένο καρκίνο μαστού και δεν ασκούνταν.

Εφτά συνέχισαν να λαμβάνουν τη συνήθη αγωγή και 8 άρχισαν πρόγραμμα άσκησης για διάστημα 12 εβδομάδων, που περιέλαβε μια ώρα άσκησης 2 φόρες την εβδομάδα, περιλαμβανομένης αερόβιας και άσκησης με αντιστάσεις.

Σε σύγκριση με την ομάδα της συνήθους φροντίδας, γυναίκες που ασκούνταν είχαν σημαντική βελτίωση στην υγεία της καρδιάς, στον πόνο, στην κούραση, στην ευεξία και στην ικανότητα να εκτελούν καθημερινές εργασίες.

Ο ερευνητής Eduardo Oliveira, του University of Porto, δήλωσε ότι πρόκειται για μικρή ομάδα ασθενών αλλά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι αυτό αξίζει να διερευνηθεί σε μεγαλύτερη ομάδα γυναικών.

Όλες οι γυναίκες στην ομάδα άσκησης ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα 12 εβδομάδων, υποδεικνύοντας ότι άντεχαν καλά τις ασκήσεις.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Advanced Breast Cancer στη Λισαβόνα.