Νέο είδος εμβολίου γρίπης που περιέχει προγονικά γονίδια του ιού της γρίπης ενδεχομένως μπορεί να παρέχει δια βίου προστασία και να ανοίξει σύντομα το δρόμο για καθολικό εμβόλιο γρίπης.

Το νέο εμβόλιο χορηγήθηκε σε ποντικούς που επέζησαν από έκθεση σε θανατηφόρες δόσεις 7 από 9 διαφορετικούς ιούς γρίπης. Όσα έλαβαν υψηλότερες δόσεις δεν νόσησαν.

Από την άλλη μεριά, ποντικοί που έλαβαν παραδοσιακά εμβόλια γρίπης ή ρινικά σπρέι νόησαν και πέθαναν όταν εκτέθηκαν στους ίδιους ιούς.

Τα θανατηφόρα παθογόνα μπόρεσαν να αποφύγουν την ανταπόκριση του ανοσοποιητικού που προκαλείται από τα παραδοσιακά εμβόλια.

Αν και είναι νωρίς να ισχυριστούμε ότι η μέθοδος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στους ανθρώπους, φαίνεται να αποτελεί υποσχόμενη οδό προς την ανάπτυξη καθολικού εμβολίου γρίπης.

Τελικός στόχος είναι να μπορούν να εμβολιάζονται οι άνθρωποι μια φορά και να έχουν δια βίου προστασία.

Θα χρειαστεί ίσως να φτάσουμε στο 2020 ή στο 2025 πριν γίνει διαθέσιμο ένα καθολικό εμβόλιο γρίπης.

Η μέθοδος θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μακροχρόνια ανοσία κατά της γρίπης.

Πηγές: Scientific Reports.