Παιδιά που εισπνέουν χονδρά σωματίδια, όπως σκόνη, άμμο ή εκπομπές από ελαστικά αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρό άσθμα, έδειξε νέα έρευνα.

Τα στοιχεία προέρχονται από ανάλυση δεδομένων 8 εκατομμυρίων νέων ανθρώπων, 5 έως 20 ετών, σε 34 πολιτείες των ΗΠΑ.

Οι ερευνητές του Johns Hopkins School of Medicine, διαπίστωσαν ότι όσο περισσότερο εκτίθεται ένα παιδί σε χονδρά σωματίδια τόσο περισσότερο αυξάνει ο κίνδυνος.

Οι ερευνητές μέτρησαν την ποσότητα χονδρών σωματιδίων στον αέρα, σε διάφορες γειτονιές.

Για κάθε αύξηση σε μικρογραμμάρια/κυβικό μέτρο αιωρούμενων σωματιδίων, ο κίνδυνος άσθματος αύξανε κατά 0,6%.

Κάθε επιπλέον αύξηση της έκθεσης επίσης ενίσχυε την πιθανότητα επίσκεψης στα επείγοντα για ανησυχίες σχετικές με το άσθμα κατά 1,7% και για νοσηλείες λόγω άσθματος κατά 2,3%.

Παιδιά 11 ετών ή νεότερα φάνηκε να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στη διαδικτυακή έκδοση του American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Πηγές: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.