Ερευνητές στην Ιαπωνία και στην Αυστραλία ανέπτυξαν εξέταση αίματος που μπορεί να εντοπίζει τη συσσώρευση τοξικών πρωτεϊνών που συνδέονται με τη νόσο Alzheimer.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Nature είναι σημαντικό βήμα προς μια εξέταση αίματος για την άνοια. Η εξέταση ήταν 90% ακριβής όταν δοκιμάστηκε σε υγιείς ανθρώπους, σε ανθρώπους με απώλεια μνήμης και με Alzheimer.

Ειδικοί δήλωσαν ότι η μέθοδος είναι σε αρχικό στάδιο και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, αλλά είναι υποσχόμενη.

Η νέα μέθοδος, συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων στην Ιαπωνία και την Αυστραλία, εξετάζει για κομμάτια αμυλοειδών που καταλήγουν στο κυκλοφορικό.

Αξιολογώντας τα ποσοστά των ειδών των κομματιών αμυλοειδών, οι ερευνητές θα μπορούσαν να προβλέψουν με ακρίβεια τα επίπεδα βήτα αμυλοειδών στον εγκέφαλο.

Η έρευνα έδειξε ότι είναι πιθανό να εξετάζουμε το αίμα για να δούμε τι συμβαίνει στον εγκέφαλο.

Ο Dr Abdul Hye, του King's College London, δήλωσε ότι η νέα έρευνα έχει σημαντικές εφαρμογές, καθώς είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα έχει δείξει ισχυρή σχέση αμυλοειδών στο αίμα με τον εγκέφαλο και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Το τεστ είναι πιο φθηνό από την απεικονιστική εξέταση εγκεφάλου.

Η καθηγήτρια Tara Spires-Jones, του University of Edinburgh, δήλωσε ότι αυτά τα στοιχεία είναι πολύ υποσχόμενα και ενδεχομένως μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα για το μέλλον, ιδιαίτερα για την επιλογή ανθρώπων που ταιριάζουν στις κλινικές δοκιμές.

Πηγές: Nature