Ερευνητές ανακάλυψαν ότι η θετική στάση απέναντι στο γήρας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας στους ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με την έρευνα του Yale University, ηλικιωμένοι με θετικές πεποιθήσεις έχουν 50% χαμηλότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άνοια σε σχέση με άλλους που έχουν αρνητικές πεποιθήσεις.

Η έρευνα εξέτασε αν οι πεποιθήσεις για τη γήρανση ανάλογα με την κουλτούρα επηρεάζουν τον κίνδυνο άνοιας σε ηλικιωμένους, περιλαμβανομένων όσων φέρουν τη γονιδιακή ποικιλομορφία υψηλού κινδύνου.

Οι ερευνητές μελέτησαν ομάδα 4.765 ανθρώπων και ανακάλυψαν ότι θετικές πεποιθήσεις για το γήρας μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο ενός από τους πιο γνωστούς γενετικούς κινδύνους για άνοια.

Η έρευνα έδειξε ότι η γονιδιακή ποικιλομορφία APOE e4, σε συνδυασμό  με θετικές πεποιθήσεις για το γήρας συνδέονταν με 2,7% κίνδυνο εμφάνισης άνοιας σε σύγκριση με ποσοστό 6,1% υψηλότερου κινδύνου σε όσους είχαν αρνητικές πεποιθήσεις- σε διάστημα 4 ετών που διήρκεσε η έρευνα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PLOS ONE.

Πηγές: PLOS ONE.