Σημαντικά λιποβαρείς άνθρωποι ή άνθρωποι με νοσηρή παχυσαρκία έχουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές και νοσηλεία από τη γρίπη.

Το παραπάνω έδειξε έρευνα παρατήρησης από το Μεξικό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που υποδεικνύον ότι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το βάρος του ασθενούς όταν αποφασίζουν για την αγωγή κατά της γρίπης, δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Influenza and Other Respiratory Viruses.

Η έρευνα έγινε σε 4.778 ανθρώπους που αντιμετωπίστηκαν για γρίπη ή παρόμοιες νόσους σε 6 νοσοκομεία, είτε είχαν νοσηλευτεί είτε ήταν εξωτερικοί ασθενείς.

Οι συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν με τουλάχιστον ένα αναπνευστικό σύμπτωμα- βήχα ή δυσκολία στο αναπνευστικό- και είτε πυρετό είτε άλλο μη αναπνευστικό σύμπτωμα, όπως πονοκέφαλο ή κακουχία.

Σε σύγκριση με ανθρώπους φυσιολογικού βάρους, όσοι είχαν χαμηλό (<18.5) ή υψηλό (35 ή παραπάνω) ΔΜΣ είχαν υψηλότερο κίνδυνο για επιπλοκές γρίπης, όπως πνευμονία και νοσηλεία.

Πηγές: Influenza and Other Respiratory Viruses.