Η άσκηση μπορεί ενδεχομένως να έχει την ίδια επίδραση με τη λήψη αντιυπερτασικών φαρμάκων, αναφέρει νέα έρευνα.

Tα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο British Journal of Sports Medicine, και δείχνουν ότι η άσκηση έχει παρόμοιο αποτέλεσμα.

Βρετανοί ερευνητές εστίασαν σε στοιχεία 194 κλινικών δοκιμών όπου οι συμμετέχοντες λάμβαναν αντιυπερτασικά φάρμακα και σε 197 δοκιμές όπου οι άνθρωποι ασκούνταν.

Η έρευνα εστίασε στη μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης.

Αρχικά, η έρευνα έδειξε ότι τα φάρμακα ήταν πιο αποτελεσματικά από την άσκηση όσον αφορά τη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Όταν οι ερευνητές περιέλαβαν μόνο συμμετέχοντες με υπέρταση, η άσκηση έδειξε την ίδια αποτελεσματικότητα με τα φάρμακα.

Ο Huseyin Naci, του London School of Economics Department of Health Policy, δήλωσε ότι ελπίζει πως τα ευρήματα θα δώσουν στοιχεία στις συζητήσεις μεταξύ γιατρών και ασθενών ιδιαίτερα για ανθρώπους που μόλις έμαθαν ότι πρέπει να αρχίσουν αγωγή με αντιυπερτασικά.

Ενώ τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, οι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη άνθρωποι με υπέρταση να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα φάρμακά τους.

Επίσης, άνθρωποι με υπέρταση πρέπει να ξέρουν αν ο οργανισμός τους μπορεί να αντέξει το στρες της τακτικής άσκησης.