Αν μια γυναίκα ασκείται έντονα μπορεί ενδεχομένως να παρατείνει τη διάρκεια της ζωής της, αναφέρει νέα έρευνα.

Ο κίνδυνος να πεθάνει μια γυναίκα από καρδιακή νόσο ή άλλα αίτια είναι πολύ χαμηλότερος αν μπορεί να κάνει έντονη άσκηση, αναφέρουν ερευνητές.

Η νέα έρευνα έγινε σε 4.700 μεσήλικες γυναίκες και μεγαλύτερες, με μέση ηλικία τα 64 χρόνια, που υποβλήθηκαν σε triplex  ενώ ασκούνταν σε διάδρομο. Οι γυναίκες περπατούσαν ή έτρεχαν σε διάδρομο με σταδιακή αύξηση της έντασης και συνέχισαν μέχρι που εξαντλήθηκαν.

Κατά τη διάρκεια των 4,6 ετών που διήρκεσε η έρευνα υπήρχαν 345 θάνατοι από καρδιακά αίτια, 164 από καρκίνο και 203 από άλλα αίτια.

Μετά από προσαρμογή για άλλους παράγοντες, οι ερευνητές κατέληξαν ότι η υψηλή ικανότητα άσκησης συνδεόταν σημαντικά με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου κατά τη διάρκεια της έρευνας- αν και αυτή δεν απέδειξε αιτιατή σχέση.

Το ετήσιο ποσοστό θανάτου από καρδιακή νόσο ήταν σχεδόν τετραπλάσιο σε γυναίκες με φτωχή ικανότητα άσκησης σε γυναίκες με φτωχή ικανότητα άσκησης (2.2%) έναντι όσων είχαν καλή (0.6%).

Το ετήσιο ποσοστό θανάτου από καρκίνο ήταν 2 φορές πιο υψηλό σε γυναίκες με φτωχή ικανότητα άσκησης (0.9%) σε σχέση με όσες είχαν καλή (0.4%), και το ετήσιο ποσοστό θανάτου από άλλα αίτια ήταν τετραπλάσιο σε όσες είχαν φτωχή ικανότητα άσκησης (1.4%) έναντι όσων είχαν καλή (0.3%).

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριό European Society of Cardiology.

Ο ερευνητής Dr. Jesus Peteiro, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια για γυναίκες άνω των 60 και κάτω των 60, αν και η ομάδα κάτω των 50 ήταν μικρή.

Ο Peteiro συμβουλεύει να ασκείστε όσο μπορείτε. Η καλή φόρμα προστατεύει από τον θάνατο από οποιοδήποτε αίτιο.

Πραγματοποιήθηκε απεικονιστική εξέταση, ενώ οι γυναίκες ήταν στο διάδρομο, για να αξιολογηθεί η καρδιακή λειτουργία. Όσες είχαν κακή καρδιακή λειτουργία κατά την άσκηση ήταν πιο πιθανό να πεθάνουν από καρδιακή νόσο κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η καρδιακή λειτουργία στην άσκηση δεν προέβλεπε τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο ή άλλα αίτια.

Πηγές: European Society of Cardiology.