Άνθρωποι που καπνίζουν ή έχουν ΧΑΠ μπορεί ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές και θάνατο από την COVID-19, αναφέρει ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο  PLOS ONE.

Ασθενείς με νόσο COVID-19, έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες για σοβαρή νόσηση από τον κορωνοιό αν έχουν ΧΑΠ ανέφεραν ερευνητές του University College London.

Οι ερευνητές επισκόπησαν στοιχεία 2.500 ασθενών από 15 έρευνες και ανακάλυψαν ότι περίπου το 9% των ασθενών ήταν καπνιστές και περισσότερο από 2% είχαν ΧΑΠ.

Παρά τη χαμηλή εμφάνιση της ΧΑΠ και του καπνίσματος σε περιστατικά COVID-19, η ΧΑΠ και το να καπνίζει κάποιος συνδέονταν με μεγαλύτερη ένταση της COVID-19 και θνησιμότητα.

Δεδομένης της επίδρασης του SARS-CoV-2 στους πνεύμονες, οι ερευνητές στη νέα ανάλυση θέλησαν να κατανοήσουν την εμφάνιση και την επίδραση της ΧΑΠ σε όσους είχαν προσβληθεί από τον ιο.

Οι ερευνητές εντόπισαν 15 μελέτες που περιλάμβαναν στοιχεία 2.473 περιστατικών COVID-19. Γενικά, 58 ή 2,3% των ασθενών επίσης είχαν ΧΑΠ, ενώ 221 ή 9% ήταν καπνιστές.

Γενικά, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ασθενείς με COVID-19 που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση και είχαν ΧΑΠ εμφάνιζαν 63% κίνδυνο ισοβαρής νόσησης και 60 % κίνδυνο θνησιμότητας, ενώ ασθενείς χωρίς ΧΑΠ σε κρίσιμη κατάσταση είχαν μόνο 33,4% κίνδυνο σοβαρής νόσησης και  55% κίνδυνο θνησιμότητας.

Επιπλέον, οι καπνιστές είχαν 1,45 περισσότερες φορές την πιθανότητα για σοβαρές επιπλοκές σε σχέση με πρώην και μη καπνιστές.

Ωστόσο, οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν αν υπήρχε σχέση μεταξύ της συχνότητας της έξαρσης της ΧΑΠ ή της έντασής της με την πρόγνωση ή τις επιπλοκές της COVID-19.