Ερευνητές του Chang Gung University College of Medicine, στην Ταιβάν, υπέδειξαν ότι οι γαργάρες στο λάρυγγα μπορεί ενδεχομένως να έχουν όφελος κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Αν και οι γαργάρες δεν θα εξουδετέρωναν τον SARS-CoV-2, θα μπορούσαν να μειώσουν το ιικό φορτίο στο φάρυγγα και να επηρεάσουν θετικά την πορεία της νόσου, δήλωσαν οι Chialing Tsai και Pei-Chang Wu.

Σε γράμμα στον εκδότη που δημοσιεύτηκε στο Public Health, υποδεικνύουν ότι οι γαργάρες με αλατούχο διάλυμα ή τρεχούμενο νερό μπορεί ενδεχομένως να είναι ωφέλιμες σε ανθρώπους υψηλού κινδύνου, όπως εργαζόμενους στην περίθαλψη και στον πληθυσμού γενικά.

Οι συστάσεις υποστηρίζονται από πρόσφατες έρευνες που δείχνουν ότι ο ιός είναι πιο ενεργός στον φάρυγγα κατά τις πρώτες ημέρες της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2.

Έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι οι γαργάρες μπορούν να μειώσουν το ιικό φορτίο και την ένταση της νόσου στην περίπτωση λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού.

Ερευνητές στο Hong Kong, πρόσφατα έδειξαν ότι σε ασθενείς με SARS-CoV-2, το ιικό φορτίο ήταν υψηλότερο σε δείγματα από το φάρυγγα που ελήφθησαν την πρώτη εβδομάδα της λοίμωξης, με το φορτίο να φτάνει στην οροφή την 4η ημέρα.

Ερευνητές στη Γερμανία ανακάλυψαν ότι η λοίμωξη από SARS-CoV-2 θα μπορούσε να διαγνωστεί με δείγματα από το φάρυγγα που λαμβάνονται την πρώτη ημέρα εμφάνισης συμπτωμάτων. Κατά την αρχική εβδομάδα λοίμωξης, ο πολλαπλασιασμός του ιού φάνηκε να είναι υψηλότερος στον φάρυγγα ενώ δεν υπήρχε σε δείγματα κοπράνων.

Επιπλέον, γενετικές εξετάσεις εντόπισαν ότι ο SARS-CoV-2 στον φάρυγγα διαφέρει από τον ιό που βρίσκεται στους πνεύμονες του ίδιου ασθενούς.

Άλλη έρευνα στην Κίνα έδειξε ότι υψηλότερο ιικό φορτίο στο ρινοφάρυγγα συνδεόταν με πιο σοβαρή νόσο.

Η μείωση της ποσότητας του ιού στους ιστούς στο αρχικό στάδιο θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά την πορεία της νόσου, σημειώνουν ερευνητές. Επομένως, οι γαργάρες αρχαία θεραπευτική μέθοδος, θα μπορούσαν πιθανόν να είναι χρήσιμες στον έλεγχο της πανδημίας. Δοκιμή που έγινε στην Ιαπωνία ανακάλυψε ότι οι γαργάρες με τρεχούμενο νερό 3 φορές την ημέρα μείωναν την εμφάνιση λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού κατά 36%.

Άλλη δοκιμή στη Βρετανία ανακάλυψε ότι μεταξύ ασθενών με λοίμωξη αναπνευστικού, η ρινική άρδευση και οι γαργάρες με υπερτονικό αλατούχο διάλυμα τις 2 πρώτες ημέρες εμφάνισης συμπτωμάτων συνδέονταν με σημαντικά χαμηλότερο ιικό φορτίο, μείωση της διάρκειας νόσησης κατά 2 ημέρες, 36% μείωση της χρήσης φαρμάκων και 35% μείωση στη μετάδοση εντός της οικίας.

Ερευνητές πιστεύουν επίσης ότι η συγκέντρωση χλωρίου στο τρεχούμενο νερό της Ιαπωνίας είναι αρκετή για την αδρανοποίηση των ιών.

Αναπαραγωγή

Γράφοντας στο περιοδικό Function, άλλη ομάδα σημειώνει ότι αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι ο φάρυγγας είναι κύρια περιοχή αναπαραγωγής του ιού της COVID-19 και ότι το ιικό φορτίο είναι σημαντικό.

Σχολιάζοντας τη δοκιμή στην Ιαπωνία, η Valerie O’Donnell (Systems Immunity Research Institute, Cardiff) σημειώνει ότι εικαζόταν πως το χλώριο στο νερό θα μπορούσε να έχει συντελέσει, καθώς τα επίπεδα στην Ιαπωνία είναι περισσότερα από συγκεντρώσεις γνωστές για την εξουδετέρωση ιών.

Οι Tsai και Wu σημείωσαν ότι καθώς οι γαργάρες δεν έχουν κόστος το σχετικό κοινωνικό και οικονομικό όφελος όσον αφορά τη μείωση λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού  θα μπορούσε να είναι τεράστιο.

Στην τρέχουσα πανδημία, η συνήθεια να κάνει κάποιος γαργάρες με αλατούχο διάλυμα ή τρεχούμενο νερό θα μπορούσε να συσταθεί ενδεχομένως σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου ανθρώπων σε καραντίνα και ιατρικό προσωπικό.

Επιπλέον, οι γαργάρες θα μπορούσαν να ωφελούν και τον πληθυσμό γενικά, κατέληξαν ερευνητές.