Μικρές κινήσεις ματιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης της ικανότητας των ανθρώπων να περιμένουν σχετικές πληροφορίες από το περιβάλλον, ανεξάρτητα από τον αισθητηριακό τρόπο, ανακάλυψε ομάδα επιστημόνων.

Η έρευνα αποκαλύπτει σύνδεση μεταξύ κινήσεων των ματιών και αίσθησης αφής.

Η Marisa Carrasco, καθηγήτρια στο New York University, ήταν επικεφαλής της έρευνας, που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications.

Δήλωσε, ότι το γεγονός ότι μικρές κινήσεις ματιών μπορούν να εμποδίσουν την ικανότητα διαχωρισμού των απτών ερεθισμάτων και ότι η καταστολή τους πριν το αναμενόμενο απτό ερέθισμα μπορεί να ενισχύσει την ίδια ικανότητα, μπορεί ενδεχομένως να αντικατοπτρίζει αυτές τις κοινές περιοχές του εγκεφάλου καθώς και κοινές νευρικές και νοητικές πηγές, να βρίσκεται πίσω από τις κινήσεις των ματιών και την επεξεργασία των απτών ερεθισμάτων.

Η Stephanie Badde, σημείωσε ότι η σύνδεση μεταξύ ματιών και αφής αποκαλύπτει ενδιαφέρουσα σχέση στους τομείς της αντίληψης και δράσης.

Η έρευνα ζήτησε από συμμετέχοντες να διαχωρίσουν ένα είδος δόνησης έναντι άλλου. Αυτές παρήχθησαν από συσκευή που συνδέθηκε με το δάχτυλό τους.

Οι ερευνητές στη συνέχεια, ακολούθησαν ακόμα και την πιο μικρή κίνηση ματιών.

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εστιάσουν την όρασή τους σε ένα σημείο, σε μια οθόνη. Ένα στοιχείο-ένας χτύπος στο δάχτυλο- θα ανακοίνωνε την επόμενη άμεση δόνηση. Αυτό που δεν ήξεραν οι συμμετέχοντες είναι ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ του στοιχείου και της δόνησης ήταν κεντρικό σημείο στο σχεδιασμό του πειράματος.

Ο χειρισμός αυτού του διαλείμματος επέτρεπε στους συμμετέχοντες σε ορισμένα μπλοκ να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ακριβώς πότε θα συνέβαινε η δόνηση.

Όταν είχαν την ακριβή πληροφορία, οι ερευνητές μπορούσαν να δουν όχι μόνο πώς θα μειώνονταν  τα ποσοστά της μικρής κίνησης ματιών των συμμετεχόντων πριν το απτό ερέθισμα δόνησης, αλλά και πώς η ικανότητα να διαχωρίσουν μεταξύ γρήγορων και αργών δονήσεων ενισχυόταν από την καταστολή των μικρών κινήσεων των ματιών.

 

Πηγές: Nature Communications.