Ηλικιωμένοι με βλάβη στην ακοή και την όραση έχουν σχεδόν 90% υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια, αναφέρει έρευνα στο Alzheimer's and Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring.

Σχεδόν το 30% των ηλικιωμένων που είχαν βλάβη σε 2 αισθήσεις διαγνώστηκαν με άνοια σε σύγκριση με 14% όσων δεν είχαν απώλεια όρασης ή ακοής, ανέφεραν ερευνητές.

Ο Phillip H. Hwang, του University of Washington School of Public Health, δήλωσε ότι η αξιολόγηση της όρασης και της ακοής σε ηλικιωμένους μπορεί ενδεχομένως να προβλέπει ποιος θα εμφανίσει άνοια και Alzheimer.

Οι ερευνητές εξέτασαν 2.000 ηλικιωμένους -- 65 ετών και άνω—και τους παρακολούθησαν για 8 χρόνια. Σχεδόν το 23% των συμμετεχόντων είχαν είτε βλάβη στην όραση είτε στην ακοή και 5% είχαν και τα δυο.

Στο διάστημα των 8 ετών που διήρκεσε η έρευνα, βλάβη σε 2 αισθήσεις συνδέονταν με 86% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με όσους δεν είχαν αισθητηριακή βλάβη.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το 28,8% όσων είχαν βλάβη σε 2 αισθήσεις διαγνώστηκαν με άνοια σε σύγκριση με  16,9% όσων είχαν βλάβη σε μια αίσθηση και  14,3% όσων δεν είχαν βλάβη σε αίσθηση.

Συμμετέχοντες με διπλή αισθητηριακή βλάβη, επίσης είχαν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν νόσο του Alzheimer σε σχέση με όσους δεν είχαν αισθητηριακές βλάβες.

 

Πηγές: Alzheimer's and Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring.