Ερευνητές ανακάλυψαν ότι η κατάθλιψη συνδέεται με συρρίκνωση περιοχών του εγκεφάλου, ενώ η συνύπαρξή της με το άγχος μεγεθύνει άλλη περιοχή του εγκεφάλου.

Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Psychiatry and Neuroscience, εστίασε σε 10.000 ανθρώπους για να ανακαλύψει την επίδραση του άγχους και της κατάθλιψης στον όγκο του εγκεφάλου.

Έδειξε ότι η κατάθλιψη είχε έντονη επίδραση στον ιππόκαμπο, περιοχή που συνδέεται με τη μνήμη και τη μάθηση, συρρικνώνοντας τον.

Αντίθετα, ανακάλυψε ότι όταν κατάθλιψη και άγχος συνυπάρχουν οδηγούν σε αύξηση του μεγέθους της αμυγδαλής, περιοχής που συνδέεται με τα συναισθήματα.

Η Daniela Espinoza Oyarce, δήλωσε ότι πολλές έρευνες που εστιάζουν στην επίδραση της κατάθλιψης στον εγκέφαλο δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι άνθρωποι με κατάθλιψή συχνά έχουν και άγχος.

Η ερευνήτρια  ανακάλυψε ότι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη μόνο, έχουν χαμηλότερο όγκο εγκεφάλου σε πολλές περιοχές και ιδιαίτερα στον ιππόκαμπο.

Η έρευνα έδειξε ότι άνθρωποι που είχαν κατάθλιψη μαζί με άγχος εμφάνιζαν λιγότερη συρρίκνωση σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου και αύξηση στην αμυγδαλή.

Αυτό δείχνει ότι η αληθινή επίδραση της κατάθλιψης στον εγκέφαλο έχει υποεκτιμηθεί λόγω της αντίθετης επίδρασης στην αμυγδαλή.

Η Ms Espinoza Oyarce δήλωσε ότι το άγχος μειώνει την επίδραση της κατάθλιψης στο μέγεθος του εγκεφάλου κατά 3% κατά μέσον όρο-κρύβοντας την πραγματική συρρίκνωση που οφείλεται στην κατάθλιψη.

Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για το πώς το άγχος μειώνει την επίδραση της κατάθλιψης αλλά για την αμυγδαλή ίσως το άγχος οδηγεί σε υπερδραστηριότητα.

 

Πηγές:
Journal of Psychiatry and Neuroscience,