Ερευνητές του Pavol Jozef Šafárik University, της Σλοβακίας, εντόπισαν φθορίζοντα μόρια στα ούρα, που μπορεί ενδεχομένως να επιτρέπουν στους ασθενείς με μελάνωμα να εξετάζονται έτσι.

Νέες τεχνικές χρειάζεται να ανακαλυφθούν, καθώς το μελάνωμα αποτελεί πρόκληση όσον αφορά την αντιμετώπιση και παρακολούθηση.

Χρησιμοποιώντας τη νέα μέθοδο, οι γιατροί θα μπορούσαν να ζητήσουν από τους ασθενείς δείγμα ούρων και στη συνέχεια τα φθορίζοντα μόρια θα αποκάλυπταν την εξέλιξη της νόσου, γρήγορα και οικονομικά.

H έρευνα δημοσιεύτηκε στο Open Chemistry. Περιγράφει ομάδα φθοριζόντων μορίων –εύκολα ανιχνεύσιμων στα ούρα—που συνδέονται με την εξέλιξη του μελανώματος.

Η Dr. Ivana Špaková και οι συνεργάτες της, εστίασαν σε συγκεκριμένα φθορίζοντα μόρια που παράγουν τα καρκινικά κύτταρα κατά τη διάρκεια μεταβολικών διαδικασιών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και εξέλιξή τους και που καταλήγουν στα ούρα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα ούρων ασθενών με μελάνωμα και υγιών ανθρώπων, με φθορίζουσα φασματοσκοπία, για να διαπιστώνουν αν υπήρχαν διαφορές στα επίπεδα των φθοριζόντων δεικτών.

Πραγματοποίησαν επίσης γενετική ανάλυση για τους ίδιους ασθενείς, ώστε να εξετάσουν γονίδια που εμπλέκονται στην εξέλιξη του μελανώματος.

Τα δείγματα ούρων των ασθενών με μελάνωμα περιείχαν διαφορετικά επίπεδα φθοριζόντων δεικτών που συνδέονταν με τον μεταβολισμό σε σύγκριση με αυτά από υγιείς.

Τα επίπεδα των φθοριζόντων μορίων στα ούρα σχετίζονταν με το στάδιο του μελανώματος και την έκφραση των γονιδίων που συνδέονται με την εξέλιξη του μελανώματος, υποδεικνύοντας ότι τα μόρια έχουν σημαντική δυναμική ως βιοδείκτες.

Η ερευνήτρια σημειώνει ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πως μπορούμε με επιτυχία να χρησιμοποιήσουμε τα ούρα για τον καθορισμό της εξέλιξης και της ανταπόκρισης στη θεραπεία, του μελανώματος.