Το πράσινο στην περιοχή κατοικίας τους, ενθαρρύνει ανθρώπους μέσης ηλικίας να ασκούνται, αναφέρει νέα έρευνα του University of Oulu και του Oulu Deaconess Institute Department of Sports and Exercise Medicine, στη Φινλανδία. Το να ζει κάποιος σε πράσινο περιβάλλον, ιδιαίτερα αυξάνει την ελαφρά σωματική δραστηριότητα κυρίως στους άντρες.

Σκοπός της έρευνας ήταν να ανακαλύψει πόσο πράσινο πρέπει να υπάρχει στο περιβάλλον που ζει κάποιος ώστε να προάγεται η σωματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η σωματική δραστηριότητα αυξάνεται όσο περισσότερο πράσινο υπάρχει στο περιβάλλον. Επομένως, τα αποτελέσματα προτρέπουν τις κοινότητες να διατηρήσουν και να αυξήσουν το φυσικό περιβάλλον και το πράσινο σε αστικές περιοχές.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 5,433 άνθρωποι 46 ετών. Μετρήθηκε η καθημερνή τους δραστηριότητα με επιταχυνσιόμετρο που φορούσαν στον καρπό.

Η έρευνα εστίασε στη σχέση μεταξύ πράσινου και ελαφράς σωματικής δραστηριότητας καθώς πρόσφατες έρευνες και νέες οδηγίες δείχνουν ότι η ελαφρά σωματική δραστηριότητα επίσης έχει οφέλη στην υγεία και την ευεξία.

Το φυσικό περιβάλλον είναι γνωστό πως προάγει την υγεία και την ευεξία. Δραστηριότητες στη φύση μειώνουν την αρτηριακή πίεση, βελτιώνουν την αντίσταση σε νόσους και αναζωογονούν το μυαλό.

Επιπλέον, οι περισσότεροι μπορούν να τις κάνουν χωρίς προσπάθεια. Αν και το φυσικό περιβάλλον ορισμένες φορές βρίσκεται κοντά σε σπίτια, η επίδρασή του στη σωματική δραστηριότητα δεν είναι ευρέως διαδεδομένη