Του Δημήτρη Καραγιώργου

'Ψυχρολουσία' περιμένει το 2014 τους ασθενείς και τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων.

Τα κονδύλια του προϋπολογισμού είναι εμφανώς μειωμένα στο χώρο της περίθαλψης, δείχνοντας ότι ακολουθεί ένα έτος αυστηρής λιτότητας.

Ο προϋπολογισμός του υπουργείου Υγείας είναι μειωμένος, τόσο στο σκέλος των τακτικών δαπανών, όσο και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, το κονδύλι του τακτικού προϋπολογισμού για το υπουργείο Υγείας διαμορφώνεται στα 4,38 δισ. ευρώ, από 5,37 δισ. το 2013.
Το κονδύλι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι στα 64 εκατομμύρια, από 105 εκατομμύρια ευρώ το 2013.

ΕΟΠΥΥ

Τα συνολικά έσοδα του ΕΟΠΥΥ προϋπολογίζονται το 2014 στα 5,25 δισ. ευρώ, έναντι 7,44 δισ. το 2013.

Οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα και εκτιμώνται στα 3,8 δισ. (3,9 δισ. το 2013).

Δραστική μείωση έχει επέλθει στην επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, η οποία περιορίζεται στα 774 εκατομμύρια, έναντι 1,1 δισ. ευρώ το 2013.

Μειωμένη είναι η φαρμακευτική δαπάνη, η οποία προϋπολογίζεται στα 2,02 δισ. ευρώ, έναντι 3,07 δισ. το 2013.

Οι λοιπές παροχές ασθένειας προϋπολογίζονται στα 1,64 δισ. ευρώ, έναντι 2,17 δισ. το 2013.

Νοσοκομεία

Ανάλογη είναι η εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία θα έχουν έσοδα 2,27 δισ. ευρώ, έναντι 3,1 δισ. το 2013.

Η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό θα είναι 1,11 δισ. έναντι 1,64 δισ. το 2013.

Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού αναφέρεται ότι το 2014 αναμένεται θετικότερη εικόνα στο σκέλος των εσόδων των νοσοκομείων, η οποία αναμένεται λόγω της επιβάρυνσης που θα υπάρξει στους ασθενείς.

Προβλέπεται, δε, εξοικονόμηση δαπανών από τη συγχώνευση νοσοκομειακών μονάδων.