Νέα δεδομένα στην εξωνοσοκομειακή (πρωτοβάθμια) περίθαλψη, διαμορφώνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατίθεται εντός της εβδομάδας στη Βουλή.

Η νοσοκομειακή (δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια) περίθαλψη παραμένει ως έχει.

Σημαντικές αλλαγές, ωστόσο, επέρχονται στη λειτουργία της πρωτοβάθμιας, η οποία αφορά το σύνολο των πολιτών και θα λειτουργεί ως Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ).

Να πώς διαμορφώνεται το νέο καθεστώς:

Το ΠΕΔΥ θα είναι προσβάσιμο στο σύνολο των πολιτών, ανεξάρτητα εάν είναι ασφαλισμένοι ή όχι.

Θα παρέχει υπηρεσίες μέσω των Κέντρων Υγείας που λειτουργούν σήμερα και των πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ.

Συγχωνεύσεις

Εντός του 2014, θα υπάρξει χωροταξικός σχεδιασμός και συγχωνεύσεις Κέντρων Υγείας, πολυϊατρείων και δημοτικών ιατρείων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Θα ονομαστούν όλα 'Κέντρα Υγείας'.

Όταν ένας πολίτης αρρωστήσει, θα απευθύνεται σε μία από τις παραπάνω μονάδες.

Έως το τέλος του 2014, θα μπορεί να καταφεύγει ελεύθερα και στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων.

Και στις δύο περιπτώσεις, θα καταβάλλει 'εξέταστρο' 5 ευρώ.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα έχουν μία ακόμη επιλογή:

Θα μπορούν να απευθύνονται στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς, ενώ κάθε ασφαλισμένος θα έχει τον οικογενειακό του γιατρό.

'Φύλακας'

Από το 2015, η κατάσταση αλλάζει. Δεν θα μπορεί κανείς να πηγαίνει χωρίς παραπεμπτικό σε δημόσιο νοσοκομείο.

Για να εξεταστεί στο ΕΣΥ, θα πρέπει προηγουμένως να έχει εξεταστεί από οικογενειακό γιατρό ή από γιατρό Κέντρου Υγείας.

Εφαρμόζεται, δηλαδή, ο θεσμός του 'gatekeeper', δηλαδή του 'φύλακα' των δημοσίων νοσοκομείων, ο οποίος θα είναι ο γιατρός της πρωτοβάθμιας.

Το σύστημα αυτό ισχύει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να καταλήγουν στα νοσηλευτικά ιδρύματα μόνο τα πραγματικά επείγοντα περιστατικά.

Δ.Κ.