Θέμα ημερών είναι η έναρξη του διαγωνισμού για την κάλυψη 4.000 θέσεων στην Υγεία, μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης δήλωσε πως ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι, ως μακροχρόνια άνεργοι, στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τον κ. Πολάκη, οι 3.000 θέσεις αφορούν νοσηλευτικό προσωπικό για νοσοκομεία, διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, κεντρικές υπηρεσίες, το ΠΕΔΥ και Κέντρα Υγείας.

Οι 700 θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες και οι υπόλοιπες 300 αφορούν οργανισμούς, εποπτευόμενους από το υπουργείο Υγείας, όπως ο ΕΟΦ, το ΕΚΑΒ, το ΕΚΕΑ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ.

Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται σε 66 εκατομμύρια ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:  Για το έτος 2016, είναι μηδενική, για το έτος 2017 ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ και για το έτος 2018 ανέρχεται σε 16 εκατομμύρια.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Αντικείμενό του είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού στον δημόσιο τομέα της Υγείας.

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθησή του είναι ο ΟΑΕΔ, ο οποίος εκδίδει δημόσια πρόσκληση όπου εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους.

Αιτήσεις

Επίσης, ο ΟΑΕΔ είναι φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωση της οι δυνητικοί Ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.

Οι φορείς Υγείας που θα απορροφήσουν το προσωπικό θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

Αμοιβές

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων αντιστοιχούν:

Για την κατηγορία ΠΕ έως τα 1.087 ευρώ.

Για την κατηγορία ΤΕ έως τα 1.032 ευρώ.

Για την κατηγορία ΔΕ έως τα 853 ευρώ.

Για την κατηγορία ΥΕ έως τα 775 ευρώ.

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 150 ευρώ μηνιαίως για τις κάτωθι κατηγορίες:

Το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό, ΤΕ Επισκεπτών - τριών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής), ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Χημικών - Βιοχημικών, ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΤΕ Ιατρικών

Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.

Ανθυγιεινό

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 70 ευρώ μηνιαίως για τις κάτωθι κατηγορίες:

Το τεχνικό προσωπικό με τις αντίστοιχες ειδικότητες (ΔΕ Θερμουδραυλικών - Υδραυλικών, ΔΕ Τεχνικού Αερίων, ΔΕ Συντηρητών Κτιρίων, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Ηλεκτρονικών, ΔΕ Θερμαστών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Ψυκτικών, ΔΕ Ξυλουργών, ΔΕ Φανοποιών, ΔΕ Αποστειρωτών - Κλιβανιστών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Π Ε Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρονικών τεχνικών) και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και τον ιματισμό με τις αντίστοιχες ειδικότητες (ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό Εστίασης, ΔΕ Μαγείρων), καθώς και οι ΥΕ Εργατών και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 150,00 ευρώ σε μηναία βάση και για την κατηγορία ΔΕ πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

 Δημ.Κ.

 

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Covid: Απότομη αύξηση του ιικού φορτίου στη Θεσσαλονίκη
Τι προκαλεί ο κλιματισμός στο σώμα σας
Πανώλη στα αιγοπρόβατα: Σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης» η Θεσσαλία