Νοσοκομειακά σκευάσματα που χορηγούνται σε σοβαρές παθήσεις, όπως το AIDS, διατίθενται μέσω του Διαδικτύου.

Όπως ενημερώνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.purchase-prep.com, διακινούνται τα αντιρετροικά φάρμακα, RICOVIR EM και ADCO EMTEVIR.

Τα εν λόγω σκευάματα δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας και είναι αντίγραφα του εγκεκριμένου στην Ελλάδα, φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος TRUVADA.

Το TRUVADA είναι συνταγογραφούμενο φάρμακο, με αποκλειστική διάθεση από τα νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Οι ειδικοί του ΕΟΦ εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθουν στη κατοχή τους τα παραπάνω προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

Επισημαίνουν ότι η προμήθεια προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το Διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή, καθώς δεν διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.

Επιβίωση

Τα αντιρετροϊκά φάρμακα σχετίζονται με τη θεραπεία και την επιβίωση των ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό του HIV.

Έχουν την ιδιότητα να καταστέλλουν τον πολλαπλασιασμό του ιού HIV και να καθυστερούν έτσι την εξέλιξη της μόλυνσης με τον HIVπρος το AIDS.

Περισσότερα

Η θεραπεία για τον HIV συνήθως περιλαμβάνει τρία ή περισσότερα αντιρετροϊκά φάρμακα.

Ο ισχυρός αυτός συνδυασμός φαρμάκων που ονομάζεται HAART (αντιρετροϊκή θεραπεία υψηλής δραστικότητας), έχει σκοπό την αναστολή της δημιουργίας ιϊκών αντιγράφων, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, καθώς και τον αριθμό των λαμβανομένων δισκίων.

Δημ.Κ.