Ερωτήματα προκαλούν ευρήματα ελέγχων που έχουν γίνει στον ΕΟΠΥΥ σχετικά με δοσοληψίες φαρμακοποιών, διαγνωστικών κέντρων, φυσικοθεραπευτών και παρόχων σκευασμάτων ειδικής διατροφής.

Αξιοποιώντας την αναβαθμισμένη ηλεκτρονική υποδομή, οι υπηρεσίες του Οργανισμού εντόπισαν σειρά παρατυπιών, για τις οποίες προχωρεί σε αναλυτικό έλεγχο.

Οι περίεργες αυτές δοσοληψίες ήρθαν στο φως με την εφαρμογή της στατιστικής μεθοδολογίας στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο υπερβάσεων ή αποκλίσεων των παρόχων. Η σχετική απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη Μπερσίμη παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα διαδικασία εφαρμόστηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους σε 10.397 ιδιωτικά φαρμακεία. Στα πρώτα 472 που ελέγχθηκαν, προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω ελέγχου σε 33 από αυτά.

Παρατηρήθηκαν: μεγάλες διακυμάνσεις στα ποσά της συγκεντρωτικής κατάστασης ανά ημέρα, αξιοσημείωτη αύξηση της δαπάνης στον ΕΟΠΥΥ που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των συνταγών που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Ενδεικτικά, εντοπίστηκαν:

Εκτέλεση συνταγών μεγάλης δαπάνης (παρεντερική διατροφή καρκινοπαθών και παιδιατρικά εμβόλια) σε δύο συγκεκριμένα φαρμακεία του νομού Αττικής από γιατρούς που εδρεύουν σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση.

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συνταγών από συγκεκριμένους γιατρούς (κυρίως Γενικής Ιατρικής) να εκτελούνται σε συγκεκριμένα φαρμακεία, κυρίως στην περιφέρεια, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε συνεπωνυμία.

Φαρμακείο στα βόρεια προάστια της Αττικής εκτέλεσε συνταγές μεγάλου κόστους, που αφορούν σκευάσματα παρεντερικής διατροφής καρκινοπαθών, συνταγογραφημένες από γιατρό ακτινολόγο συγκεκριμένου νοσοκομείου, ενώ οι ασφαλισμένοι διαμένουν σε διάσπαρτες περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Εντοπίστηκαν συνταγές συγκεκριμένων παιδιατρικών εμβολίων υψηλού κόστους, συνταγογραφημένες από παιδίατρο κρατικής δομής της Αττικής, που εκτελούνται στη συντριπτική τους πλειοψηφία από φαρμακείο στον Πειραιά.

Φαρμακείο σε περιοχή της Ανατολικής Αττικής εκτελεί την πλειοψηφία των συνταγών που ανήκουν σε ιδιώτη παιδίατρο των νοτίων προαστίων Αθηνών και αφορούν παιδιατρικά εμβόλια.

Σε φαρμακείο της βόρειας Ελλάδας εκτελείται μεγάλος αριθμός συνταγών με γαληνικά σκευάσματα για αλωπεκία (φαλάκρα). Τα σκευάσματα αυτά είναι υψηλού κόστους, συγκεκριμένης εταιρίας κι έχουν συνταγογραφηθεί όλα από τον ίδιο δερματολόγο με ιατρεία στη νησιωτική Ελλάδα.

Διαγνωστικά

Στο “μικροσκόπιο” μπήκαν και τα 2.620 διαγνωστικά εργαστήρια που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ και σε 20 περιπτώσεις εντοπίστηκαν ακραίες τιμές.

Συγκεκριμένα, πάροχος στην Αττική και δαπάνη περίπου 205.000 ευρώ, εκτέλεσε παραπεμπτικά από έναν μόνο γιατρό αξίας 160.000 ευρώ (πάνω από το 63% της συνολικής δαπάνης).

Πάροχος στη ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και δαπάνη 310.000 ευρώ, εκτέλεσε παραπεμπτικά ενός μόνο γιατρού αξίας 150.000 ευρώ (περίπου το 50% της συνολικής δαπάνης).

Φυσικοθεραπευτήρια

Ακραίες τιμές εντοπίστηκαν σε 40 φυσικοθεραπευτήρια, από τα 2.173 που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Πάροχος στην Πελοπόννησο και δαπάνη περίπου 43.000 ευρώ, εκτέλεσε παραπεμπτικά από έναν μόνο γιατρό αξίας 36.000 ευρώ (πάνω από 83% της συνολικής δαπάνης).

Πάροχος στη Μακεδονία και δαπάνη 35.000 ευρώ, εκτέλεσε παραπεμπτικά ενός μόνο γιατρού αξίας 24.000 ευρώ (πάνω από 63% της συνολικής δαπάνης).

ΣΕΔ

Σε σύνολο 2.943 παρόχων σκευασμάτων ειδικής διατροφής (ΣΕΔ), εντοπίστηκαν 27 περιπτώσεις με ακραίες τιμές.

Πάροχος στην Ήπειρο εκτέλεσε γνωματεύσεις αξίας 100.000 ευρώ από έναν μόνο γιατρό.

Πάροχος στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής εκτέλεσε γνωματεύσεις αξίας 118.000 ευρώ, από τα οποία τα 110.000 ευρώ προέρχονται από γνωματεύσεις ενός μόνο γιατρού (πάνω από 94% της συνολικής δαπάνης).

Δαπάνες

Δύο από τις βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ για τους ασφαλισμένους του είναι το υγειονομικό υλικό (διαβήτη, οστομικά υλικά και επιθέματα που καλύπτουν το 80% της δαπάνης) και τα σκευάσματα ειδικής διατροφής (ΣΕΔ), που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική αγωγή χρονίως αλλά και βαρέως πασχόντων.

Κατά την περίοδο 2014 – 2015, οι δαπάνες για ΣΕΔ και υγειονομικό υλικό παρουσίασαν σημαντική αύξηση:

  • Η δαπάνη για επιθέματα, από 55 εκατομμύρια ευρώ το 2014, αυξήθηκε σε 71 εκατομμύρια το 2015 (περίπου 30%).
  • Η δαπάνη για σκευάσματα ειδικής διατροφής, από 22 εκατομμύρια ευρώ το 2014, αυξήθηκε σε 38 εκατομμύρια το 2015 (περίπου 70%).
  • Η δαπάνη για αναλώσιμα διαβήτη, από 79 εκατομμύρια ευρώ το 2014, αυξήθηκε σε 87 εκατομμύρια το 2015 (περίπου 12%).

Η σημαντική αυτή αύξηση δεν συνδέεται από αντίστοιχη αύξηση της συχνότητας των νοσημάτων. Συνδέεται με παραβατικές συμπεριφορές παρόχων (κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, προκλητή ζήτηση), οι οποίες διερευνώνται και ήδη τα πορίσματα ελέγχου έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Μειώσεις

Από τα τέλη του 2015, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε μία σειρά παρεμβάσεων, από τις οποίες προέκυψαν σημαντικές μειώσεις στη δαπάνη:

  • Η δαπάνη για επιθέματα, από 71 εκατομμύρια ευρώ το 2015, υποχώρησε στα 61 εκατομμύρια το 2016 (μείωση περίπου 16%).
  • Η δαπάνη για οστομικά υλικά, από 35 εκατομμύρια ευρώ το 2015, περιορίστηκε στα 34 εκατομμύρια το 2016 (μείωση περίπου 4%).
  • Παρατηρήθηκε, επίσης, μείωση του ρυθμού αύξησης στις κατηγορίες ΣΕΔ (από 70% σε 12%) και αναλώσιμα διαβήτη (από 12% σε 8%).

Τα αποτελέσματα ήταν ακόμη πιο ενθαρρυντικά το περασμένο έτος:

Μειώθηκε περαιτέρω η υποβαλλόμενη δαπάνη για επιθέματα, από 61 εκατομμύρια ευρώ το 2016, σε 49 εκατομμύρια το 2017 (επιπλέον μείωση 21%). Η παράλληλη εφαρμογή “κλειστών” προϋπολογισμών μείωσε ακόμη περισσότερο την πραγματική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ σε 37 εκατομμύρια ευρώ για το 2017, δηλαδή πραγματική μείωση της τάξης του 40% σε σχέση με το 2016.

Μείωση καταγράφηκε και στην υποβαλλόμενη δαπάνη για αναλώσιμα διαβήτη, από 95 εκατομμύρια ευρώ το 2016, σε 83 εκατομμύρια το 2017 (μείωση περίπου 13%). Η παράλληλη εφαρμογή “κλειστών” προϋπολογισμών μείωσε ακόμη περισσότερο τη πραγματική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ σε 59 εκατομμύρια ευρώ για το 2017 (πραγματική μείωση 39% σε σχέση με το 2016).

Στα σκευάσματα ειδικής διατροφής, μειώθηκε η υποβαλλόμενη δαπάνη από 42 εκατομμύρια ευρώ το 2016, σε 37 εκατομμύρια το 2017 (μείωση περίπου 12%). Η παράλληλη εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών περιόρισε την πραγματική δαπάνη σε 20 εκατομμύρια ευρώ για το 2017, δηλαδή πραγματική μείωση της τάξης του 50% σε σχέση με το 2016.

Επιπλέον Πληροφορίες