Αυξάνονται τα θύματα της γρίπης. Από την περασμένη εβδομάδα, προστέθηκαν στη μακάβρια λίστα άλλοι 20 νεκροί, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των θυμάτων να έχουν ανέλθει σε 111.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο εβδομαδιαίο επιδημιολογικό δελτίο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Οι ειδικοί του Κέντρου σημειώνουν πως η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα παρουσιάζει μείωση. Επικρατών υπότυπος είναι ο Α(Η1Ν1)pdm09.  Καλούν, δε, τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να εμβολιάζονται κατά της γρίπης, ακόμη και τώρα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ, μαζί με τον εμβολιασμό χορηγούνται και αντι - ιϊκά φάρμακα για τη γρίπη, τα οποία ανήκουν σε δύο κύριες κατηγορίες:

Οι αναστολείς της νευραμινιδάσης (μίας βασικής πρωτεΐνης του ιού της γρίπης), κυρίως η ζαναμιβίρη και η οσελταμιβίρη, που είναι δραστικοί έναντι και των δύο τύπων ιού γρίπης Α και Β.

Τα παλαιότερα φάρμακα, αμανταδίνη και ριμανταδίνη, που είναι όμως δραστικά έναντι μόνο του ιού της γρίπης τύπου Α.

Πολλά στελέχη ιού γρίπης, περιλαμβανομένου του ιού γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09, έχουν αναπτύξει αντοχή σε αυτά τα δύο φάρμακα. Για αυτό το λόγο, η αμανταδίνη και η ριμανταδίνη δε χρησιμοποιούνται, εκτός επιλεγμένων περιπτώσεων, ούτε για την προφύλαξη ούτε για τη θεραπεία της γρίπης.

Εισπνεόμενο

Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται από του στόματος, εκτός από την ζαναμιβίρη, η οποία είναι εισπνεόμενο φάρμακο και χορηγείται υπό την μορφή εισπνοών, με ειδική συσκευή.

Τόσο η ζαναμιβίρη όσο και η οσελταμιβίρη μπορεί να ελαττώσουν τη διάρκεια της ανεπίπλεκτης γρίπης κατά περίπου μία ημέρα, εάν χορηγηθούν εγκαίρως, δηλαδή μέσα στις δύο πρώτες ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Μπορούν, επίσης, να προλάβουν σοβαρές επιπλοκές της γρίπης, όπως την πνευμονία. Για ασθενείς υψηλού κινδύνου, η θεραπεία με αντι - ιϊκά μπορεί να αποτρέψει βαρύτερη νόσηση και ανάγκη για νοσηλεία.

Συμπτώματα

Οι περισσότεροι, πάντως, ασθενείς με ήπια συμπτώματα βελτιώνονται μέσα σε 3 - 4 μέρες και δε χρειάζεται να πάρουν αντιϊικά φάρμακα. Ο γιατρός μπορεί να χορηγήσει αντι - ϊικά σε ασθενείς που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου ή που παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα.

Πολλά στελέχη ιού γρίπης, περιλαμβανομένου του ιού γρίπης Α(Η1Ν1)2009, έχουν αναπτύξει αντοχή στην αμανταδίνη και ριμανταδίνη. Αντοχή σπανίως αναφέρεται και για τους αναστολείς νευραμινιδάσης όπως η οσελταμιβίρη.

Είναι, λοιπόν, απαραίτητο τα φάρμακα αυτά να λαμβάνονται μόνο με ιατρική συνταγή.

Ιστορικό

Η ζαναμιβίρη καλό είναι να αποφεύγεται σε ασθενείς με ιστορικό παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος. Η χορήγηση αμανταδίνης σε εγκύους αντενδείκνυται.

Το φάρμακο πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε αλκοολικούς και σε άτομα με ψυχιατρικό ιστορικό ή ιστορικό επιληπτικών κρίσεων.

Τα φάρμακα αυτά, όπως όλα τα φάρμακα, έχουν παρενέργειες, οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικές. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται με συνταγή γιατρού και υπό προσεκτική παρακολούθηση.

Δημ.Κ.