Την εκχώρηση επιπλέον δραστηριοτήτων των δημόσιων δομών Υγείας στον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προτείνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ).

Πρόκειται για μία εξέλιξη των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), οι οποίες υπάρχουν και σήμερα σε διάφορες μορφές και αξιοποιούνται από πολλά ευρωπαϊκά συστήματα Υγείας.

Η πρόταση για τις ΣΔΙΤ στην Υγεία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από γιατρούς και εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίοι τίναξαν την Τετάρτη στον αέρα την ημερίδα του ΠΙΣ που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ…

Μιλώντας στο Iatronet, ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου, αγγειοχειρουργός Γιώργος Ελευθερίου (φωτογραφία) θεωρεί πως η διακοπή της ημερίδας προσέφερε μόνον αρνητικές υπηρεσίες.

Στην εκδήλωση - σημειώνει - ήταν παρόντα στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων της Υγείας, που ήθελαν να ενημερωθούν για την κατάσταση και τις προοπτικές:

"Φανταστείτε τι εικόνα σχημάτισαν έπειτα από τα επεισόδια", αναφέρει ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου και εξηγεί τη σκοπιμότητα των προτάσεων του ΠΙΣ:

"Συμπράξεις είναι όταν το Κράτος εκχωρεί έργο στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να αλλάζει ο δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος Υγείας. Το μοντέλο αυτό ισχύει σε πολλά ευρωπαϊκά συστήματα Υγείας και εν μέρει στην Ελλάδα".

Σύμφωνα με τον κ. Ελευθερίου, ένα παρόμοιο μοντέλο είχε επιχειρηθεί να εφαρμοστεί το 2011, επί υπουργίας Ανδρέα Λοβέρδου, με την παραχώρηση κλινών του ΕΣΥ σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

"ΣΔΙΤ στην Υγεία είναι η παραχώρηση υπηρεσιών καθαριότητας, τροφοδοσίας και φύλαξης σε ιδιώτες, η οποία δεν άλλαξε τον δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος", τονίζει ο γενικός γραμματέας του ΠΙΣ, για να σημειώσει:

"Άλλο είναι δημόσιο και άλλο κρατικό σύστημα Υγείας. Το σύστημα μπορεί να είναι δημόσιο και ιδιώτες να παρέχουν υπηρεσίες. Στον ΕΟΠΥΥ, για παράδειγμα, προσφέρουν υπηρεσίες ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, χωρίς αυτό να αλλάζει τον δημόσιο χαρακτήρα του Οργανισμού. Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου είναι και το 'Ωνάσειο', το οποίο ανήκει στο Δημόσιο".

Ο κ. Ελευθερίου υπογραμμίζει πως το ζητούμενο είναι να γίνονται όλες οι διαδικασίες στο φως, προκειμένου να μην καλείται ο ασθενής να πληρώνει από την τσέπη του:

"Ποτέ δεν είπαμε πως θα πληρώνει ο ασθενής. Τις υπηρεσίες θα πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ ή η ασφαλιστική εταιρεία. Οι πληρωμές θα γίνονται στο φως, για να μην υπάρχει παραοικονομία".

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΠΙΣ, το 80% των υπηρεσιών του βρετανικού συστήματος Υγείας (NHS) παρέχονται με ΣΔΙΤ, ενώ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου είναι και το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Karolinska της Σουηδίας:

"Μία περίπτωση που αξίζει να αναφερθεί είναι της Ολλανδίας, όπου όλα είναι ιδιωτικά. Το κόστος πληρώνει το κρατικό ασφαλιστικό Ταμείο και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, με πολύ αυστηρό έλεγχο από το Κράτος", αναφέρει ο κ. Ελευθερίου.

Προτάσεις

Οι προτάσεις του ΠΙΣ για ΣΔΙΤ στην Υγεία είναι οι εξής:

  • Μετατροπή της νομικής μορφής των νοσοκομείων από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, όπως συμβαίνει στη συντριπτική πλειονότητα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δημόσια ή κοινωφελή ιδρύματα).
  • Το σύνολο των νοσοκομείων να υπάγονται απευθείας σε έναν νέο εξειδικευμένο δημόσιο οργανισμό, το "ΕΣΥ ΝΠΔΔ", ο οποίος θα αναλάβει την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία όλης της προσφοράς δημοσίων υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.
  • Το "ΕΣΥ ΝΠΔΔ" να αποτελεί τον μητρικό φορέα και να διαθέτει σύγχρονη οργάνωση και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης (προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ).
  • Να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων, καθώς και η δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών.
  • Να καθιερωθεί ειδική διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των δημοσίων νοσοκομείων, (με πιθανή ανάμειξη του ΑΣΕΠ), με τεχνοκρατικά κριτήρια και αδιάβλητο τρόπο, ώστε να αποκλεισθούν πολιτικές παρεμβάσεις.
  • Να επεκταθεί ο θεσμός της ολοήμερης λειτουργίας των δημοσίων νοσοκομείων σε διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις και χειρουργεία.
  • Να θεσμοθετηθεί το δικαίωμα του ασθενή να επιλέγει με διαφανή διαδικασία τον θεράποντα ιατρό του.
  • Να δοθεί πρόσβαση και των ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, προκειμένου να μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς που παρακολουθούν.
  • Να συναφθούν συμβάσεις των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Να δοθεί η δυνατότητα να συνάπτονται ειδικές συμβάσεις μεταξύ των δομών του ΕΣΥ και ιδιωτών γιατρών, έπειτα από αυστηρή αξιολόγηση και με αμοιβές καθοριζόμενες από το κράτος, προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν.

Προτείνεται, επίσης, η δυνατότητα πρόσληψης, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού "σε αναπλήρωση" (locum) ελλείποντος (σε άδεια, ασθένεια, συνταξιοδότηση) προσωπικού́, μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας κανονικής πρόσληψης.