Αναφορικά με τα σημειώματα του claw back που κοινοποιήθηκαν πρόσφατα από τον ΕΟΠΥΥ στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού (e-ΔΑΠΥ), o Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ) ενημέρωσε τα μέλη του ότι τα σημειώματα αυτά είναι ατομικές διοικητικές πράξεις και συνεπώς ο Σύνδεσμός δεν μπορεί να τους εκπροσωπήσει στην δικαστική τους προσβολή. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής (λόγω και των διακοπών του Αυγούστου), είναι 60 ημέρες από την γνωστοποίηση.

Σε ενημέρωσή του ο ΠΑΣΙΔΙΚ αναφέρει ότι

"κάθε συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ πάροχος οφείλει να διεκδικήσει δικαστικά την ακύρωσή τους, ειδικά μετά την διαπιστωμένη κατά συρροή εγκληματική πρόθεση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να προσθέτει εξετάσεις στον κωδικό από τον οποίο πληρώνονται τα διαγνωστικά κέντρα, χωρίς παράλληλα να προσθέτει χρήματα στον προϋπολογισμό αυτό, γνωρίζοντας ότι τη ¨ζημιά¨ θα την πληρώσει κάποιος άλλος...
Αυτή η κακόβουλη ενέργεια από την πλευρά του Οργανισμού διαπιστώνουμε ότι συνεχίζει να επαναλαμβάνεται, παρότι πλέον η χώρα μας κινείται εκτός πλαισίου μνημονίων και χωρίς να έχει λάβει κανένα μέτρο περιστολής των δαπανών για να ελαφρύνει τους παρόχους από το δυσβάσταχτο βάρος αυτών των ποσών επιστροφής.

Η τακτική της σιωπηρής αποδοχής αυτής της κατάστασης τα προηγούμενα 2 χρόνια, φαίνεται ότι δεν απέδωσε καρπούς. Τα ποσά του claw back αυξάνονται γεωμετρικά από έτος σε έτος, αφού δεν πραγματοποιείται κοστολογική εκτίμηση των αναγκών του υγειονομικά καλυπτόμενου πληθυσμού. Δημιουργούνται προϋπολογισμοί χωρίς πραγματική ανάλυση και εκτίμηση των αναγκών των πολιτών.
Με την κοινοποίηση του claw back για 7η συνεχόμενη χρονιά η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ συνεχίζει την εφαρμογή των άδικων μέτρων ¨κουρέματος¨ των οφειλών προς τους παρόχους υγείας.
Η θέση του Συλλόγου είναι ότι τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά τη στιγμή μάλιστα που εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα διαγνωστικά κέντρα στήριξαν ανελλιπώς, το ελλιπές σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της χώρας και συνεπώς προτείνουμε την δικαστική προσβολή τους ως ελάχιστο μέσο αντίδρασης.