Ενιαία στρατηγική στο θέμα της παραγωγής, αδειοδότησης και διάθεσης του εμβολίου για τη νέα γρίπη Α (Η1Ν1), αποφάσισαν την Τρίτη οι υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετική πρόταση υπέβαλε η ‘Κομισιόν’, ενώ τα κράτη – μέλη εξετάζουν και το ενδεχόμενο δημιουργίας κεντρικού αποθέματος.

Το θέμα συζητήθηκε την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνόδου των υπουργών Υγείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο. Την Ελλάδα, εκπροσώπησε ο υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλμάς.

Ο κ. Σαλμάς ανέφερε ότι η χώρα μας ενισχύει τα μέτρα του εθνικού συστήματος επαγρύπνησης και ετοιμότητας, προκειμένου να διαχειριστούμε επιτυχώς την αύξηση της κινητικότητας στη χώρα μας λόγω της θερινής περιόδου. Στο διάστημα αυτό, αναμένεται αυξημένος αριθμός τουριστών, επιστροφή ομογενών και φοιτητών του εξωτερικού.

Ο υφυπουργός, υποστήριξε την προώθηση μιας ενιαίας στρατηγικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα προβλέπει κεντρική κανονιστική προσέγγιση για τα θέματα παραγωγής και αδειοδότησης, το συντομότερο δυνατό, με τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, μέσω κεντρικού συστήματος.

Συμφωνήθηκε η ανάγκη για επικέντρωση των προσπαθειών στην υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής, λαμβάνοντας τα επιστημονικά δεδομένα και όλες τις σημαντικές πτυχές της κατάστασης. Εξετάσθηκε, επίσης, το ενδεχόμενο κοινής διαπραγμάτευσης για συμφωνία με τη φαρμακοβιομηχανία για την προμήθεια εμβολίων στα κράτη μέλη, τα οποία δεν έχουν ακόμη συνάψει επί μέρους σχετικές συμφωνίες.

Κατά τη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής, συμφωνήθηκε, επίσης, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και για την διασφάλιση της έγκαιρης και επαρκούς παραγωγής του εμβολίου κατά της εποχιακής γρίπης, η οποία, ως γνωστόν, έχει υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από τη νέα γρίπη.

Η Ελλάδα, δήλωσε πρόθυμη να συνεργαστεί για την επίτευξη αυτής της στρατηγικής. Κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά τη οργάνωση ενός κεντρικού αποθέματος εμβολίων, βάσει βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές επίπεδο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενδεχόμενης πανδημίας.

Συστάσεις

Το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας υιοθέτησε, επίσης, δύο σημαντικότατες συστάσεις για την δημόσια υγεία. Η πρώτη αφορά την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, προτείνει σειρά μέτρων και στόχων για τη βελτίωση της ασφάλειας των σθενών τα οποία διαρθρώνονται γύρω από δύο άξονες:

  • Τα θέματα που αφορούν τη γενική ασφάλεια των ασθενών και τα ανάλογα μέτρα για την υποστήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης εθνικών πολιτικών και προγραμμάτων και
  • την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη μέσω σειράς στόχων για την έγκριση και υλοποίηση σχετικής στρατηγικής.

Η δεύτερη σύσταση η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας αφορά την Ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων, τομέας για τον οποίο η Ελλάδα ήδη έχει εκπονήσει εθνικό σχέδιο δράσης, πενταετούς διάρκειας, με προτεραιότητα τη διασφάλιση της ισοτιμίας στη διάγνωση, της θεραπείας και της παροχής φροντίδας σε ασθενείς, μέσω οκτώ στρατηγικών στόχων.