Η παγκόσμια βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης δαπάνησε 167 δισ. δολάρια για έρευνα και ανάπτυξη το 2018. Όμως, μία έκθεση διαπίστωσε ότι το φάρμακο συνεχίζει να ‘’εξωτερικεύει’’ σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του σε Ε & Α σε οργανισμούς κλινικών ερευνών.

Συγκεκριμένα, μια έκθεση της Frost & Sullivan αναφέρει ότι η παγκόσμια αγορά CRO (οργανισμοί κλινικών ερευνών) , που εκτιμάται στα 45,8 δισ. δολ. το 2018, αναμένεται να αυξηθεί κατά 7,9% έως το 2024, φθάνοντας έτσι τα 71,7 δισ. δολ. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αυξανόμενη ανάγκη για νέες θεραπείες, αλλά και για την κάλυψη των αναγκών ιατρικής ακριβείας.

"Η αυξανόμενη επικράτηση του καρκίνου και άλλων χρόνιων ασθενειών προωθεί την ανάγκη για εξωτερική ανάθεση των απαιτούμενων κλινικών μελετών δήλωσε ο Kamaljit Behera, Ανώτερος Αναλυτής Βιομηχανίας στη Frost & Sullivan, τονίζοντας ότι  "οι εξειδικευμένοι CROs μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις εταιρείες παρέχοντας οικονομικά αποδοτικές επιλογές για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων ειδικών θεραπειών".

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρώπη γεωγραφικά συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα των κλινικών δοκιμών, με πάνω από 7.000 κλινικές δοκιμές ξεπερνώντας εκείνες της Βόρειας Αμερικής. Ωστόσο, μελλοντικά η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού θα έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, λόγω τόσο του πλεονεκτήματος του χαμηλότερου κόστους όσο και της γενετικής ποικιλότητας που υπάρχει στο πληθυσμό.

Ειδικότερα στην Ευρώπη,  η Λιθουανία, η Βοσνία και η Πολωνία αναμένεται να ηγηθούν στην κλινική έρευνα λόγω της ευκολότερης  εγγραφής ασθενών.

"Η ψηφιοποίηση θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη μετατροπή του μοντέλου των κλινικών δοκιμών. Στο μέλλον, πέρα από τον ανταγωνισμό για τους πελάτες, είναι κρίσιμο για τους CRO να προσδιορίσουν και να δημιουργήσουν συνεργασίες με τους κατάλληλους ενδιαφερόμενους για να συμπληρώσουν έτσι και τις δυνατότητες στην εξέλιξη των ψηφιακών σχεδιασμών κλινικών δοκιμών που βασίζονται στον ασθενή". 

Σύμφωνα με τη Frost & Sullivan, οι εταιρείες θα μπορούσαν να διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης σε:
Ενσωματωμένη τεχνολογία. π.χ. τεχνητή νοημοσύνη ή blockchain
eClinical λύσεις. π.χ., εικονικές κλινικές δοκιμές
συνεργασίες ειδικών πωλητών
διαφορετικές περιοχές θεραπείας. π.χ. σπάνιες ασθένειες ή νευρολογία.

 

Πηγές: https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/112382/global-cro-market-to-reach-71-7-billion-by-2024-says-research/