Πούναι - πούναι το δαχτυλίδι...ψάξε - ψάξε δεν θα το βρεις. Αυτό το παιχνίδι παίζεται με την θετική λίστα που είναι άφαντη, καθώς το Υπουργείο δεν αποφασίζει να εντάξει νέα φάρμακα στο θετικό κατάλογο παρόλο που έχουν παρέλθει οι 180 ημέρες από την αίτηση για την αξιολόγηση- αποζημίωση που ο νόμος αυστηρά ορίζει και παρόλο που η προηγούμενη Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης έχει εισηγηθεί θετικά για την ένταξή τους στα αποζημιούμενα σκευάσματα. Αφού πρώτα, η ΗΤΑ μελέτησε ενδελεχώς τις αιτήσεις των εταιρειών. Αιτήσεις που κόστισαν έως 40.000 ευρώ και για τις οποίες το κράτος έχει εισπράξει και παράβολα.

Διπλά παράβολα

Για αρκετά δε από αυτά τα νέα σκευάσματα έχουν καταβληθεί και διπλά παράβολα . Γιατί κατέθεσαν στην προηγούμενη επιτροπή θετικής λίστας (2017) όπου και πλήρωσαν παράβολο και μετά ξανακατέθεσαν στην Επιτροπή ΗΤΑ (Ιούλιος- Αύγουστος 2018) πληρώνοντας και πάλι το χαράτσι του παραβόλου.

Κίνδυνος το sunset close

Άρα μιλάμε για σκευάσματα τα οποία επί τρία χρόνια από την ένταξη τους στο Δελτίο Τιμών εμφανίζονται με μηδενικές πωλήσεις για αρκετά δε από αυτά η τριετία χωρίς πωλήσεις συμπληρώνεται το φετινό Καλοκαίρι. Για τα σκευάσματα αυτά προβλέπεται από τη νομοθεσία μια διαδικασία που εφαρμόζει ο ΕΟΦ και ονομάζεται sunset close. Μιλάμε για διαδικασία διαγραφής τους από το Δελτίο Τιμών.

Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στην υπουργική απόφαση - ΦΕΚ Β’ 1049/2013 - και ορίζει ότι η άδεια κυκλοφορίας των φαρμάκων που δεν διατίθενται στην ελληνική αγορά τα τελευταία τρία χρόνια παύει να ισχύει και ανακαλείται αυτοδικαίως.