Τον κίνδυνο να καταστραφούν, αντιμετωπίζουν αρκετά σκευάσματα που βρίσκονται αδιάθετα εδώ και 18 μήνες στις αποθήκες ουκ ολίγων εταιρειών από τον χώρο του φαρμάκου, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία λήξης τους. Για παράδειγμα, στα βιολογικά φάρμακα η ημερομηνία αυτή είναι 2 χρόνια.

Όλα ξεκινούν από την περίεργη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση της θετικής λίστας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην αγορά. Και τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια, μας το εξηγούν στελέχη:

  1. Οι εταιρείες σκέφτονται να συνεχίσουν την αποεπένδυση από την ελληνική αγορά, που σημαίνει νέες απολύσεις, μεταβίβαση τμημάτων, καθυστερήσεις στην εκτέλεση νέων κλινικών μελετών
  2. Οι καθυστερήσεις αυτές βλάπτουν τους ασθενείς αλλά και την οικονομία φαρμάκου, καθώς το κράτος τα αποζημιώνει μέσω εξαιρέσεων (εισαγωγές ΙΦΕΤ και ΣΗΠ) ή με έκτακτες εισαγωγές από τον ΕΟΦ είτε σε τιμές πολλαπλάσιες από αυτές που υπάρχουν στο Δελτίο Τιμών, είτε χωρίς να επιβαρύνονται με το 25% που καταβάλλουν τα νέα σκευάσματα με βάση τον ισχύοντα νόμο τα δύο πρώτα χρόνια κυκλοφορίας τους.

Οι δικαιολογίες περί διαπραγμάτευσης είναι κενές, αναφέρουν πηγές μας, γιατί η εισαγωγή μιας νέας δραστικής ουσίας στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων σήμερα πετυχαίνει "εκπτώσεις" πάνω από 60% ( τέλος εισόδου 25%, rebate 14% και clawback 30%).

Και συνεχίζουν: το αίτημα της φαρμακοβιομηχανίας για την εισαγωγή φαρμάκων στη νέα θετική λίστα, έτσι ώστε οι ασθενείς να αποκτήσουν "κανονική" πρόσβαση στις νέες αποτελεσματικές και ασφαλέστερες καινοτόμες θεραπείες δεν δημιουργεί καμία αύξηση στη δαπάνη, αντίθετα μάλλον μπορεί να επιφέρει μειώσεις.