Σύμφωνα με μια έρευνα της Global Market Insights, Inc., το μέγεθος της παγκόσμιας αγορά φαρμακοεπαγρύπνησης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 8,9 δισ. δολ. μέχρι το 2025. Η αυξανόμενη κατανάλωση φαρμάκων, αλλά και οι εντονότερες ανησυχίες των ασθενών σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις από τη χρήση τους είναι οι δύο βασικότεροι παράγοντες που θα οδηγήσουν την αγορά της φαρμακοεπαγρύπνησης σε μία κερδοφόρο πορεία ανάπτυξης στο μέλλον.  Άλλοι παράγοντες όπως η αύξηση της προσβασιμότητας στα φάρμακα, ο αυξανόμενος αριθμός χρόνιων ασθενειών και η ενίσχυση των κατά κεφαλήν δαπανών υγειονομικής περίθαλψης σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο θα επηρεάσουν  θετικά την ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις που υπέβαλε το CDC (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), το 2017, περίπου 28.000 θάνατοι συνέβησαν λόγω της κατανάλωσης συνθετικών φαρμάκων (οπιοειδών)  στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο  πλαίσιο αυτό, η αυξανόμενη τάση είναι  η ακόμη μεγαλύτερη εξατομίκευση των σκευασμάτων, γεγονός που θα προωθήσει τις παγκόσμιες προοπτικές της  φαρμακοεπαγρύπνησης μεταξύ 2019-2025

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η χρήση εξατομικευμένων φαρμάκων έχει αυξηθεί, ειδικά στα ανεπτυγμένα έθνη, συμβάλλοντας σε αυτό και η υιοθέτηση της γονιδιακής θεραπείας για την αντιμετώπιση διαφόρων τύπων καρκίνου και άλλων χρόνιων παθήσεων.

Παράλληλα, οι εξελίξεις στην ακρίβεια, καθώς και εξατομικευμένη ιατρική αναμένεται ότι θα  προσφέρουν περαιτέρω λύσεις σε ιδιώτες, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντιδράσεις τους στην ιατρική και τη σύνθεση των γονιδίων. Οι καινοτομίες καθώς και η αυξανόμενη αποδοχή της εξατομικευμένης ιατρικής πιθανότατα θα αυξήσουν περαιτέρω την ανάγκη για πρακτικές φαρμακοεπαγρύπνησης.

Όσον αφορά τις κλινικές μελέτες, η φάση 4 αντιπροσώπευε μερίδιο εσόδων άνω του 70% το 2018. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η αγορά φαρμακοεπαγρύπνησης είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση της ασφάλειας του φαρμάκου μετά την κυκλοφορία του στην αγορά.

Η φαρμακοεπαγρύπνηση ανιχνεύει και αναφέρει επιβλαβείς επιδράσεις μαζί με ανεπιθύμητες ενέργειες (ADRs), οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμένη χρήση των φαρμάκων σε ορισμένους ασθενείς ή ακόμα και σε διακοπή της χρήσης. Ως εκ τούτου, ο αυξανόμενος αριθμός φαρμακευτικών εταιρειών που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά.

Όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών, ο τομέας χωρίζεται σε outsourcing συνεργάτες και διαχείριση εκ των έσω. Η τελευταία το 2018, απέφερε έσοδα της τάξεως του 45% και το πιθανότερο είναι να αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο, εξαιτίας των ανησυχιών που υπάρχουν σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων.

Γεωγραφικά, η ευρωπαϊκή αγορά φαρμακοεπαγρύπνησης αναμένεται να αυξηθεί κατά 9,5% κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Πρακτικές, όπως η εναρμόνιση και η συγκέντρωση της φαρμακοεπαγρύπνησης, θα αποδειχθούν επίσης πιο αποτελεσματικές για την παρατήρηση των σημάτων ασφάλειας στην περιοχή. Επιπλέον, από το 2012, οι κανόνες που επιβάλλονται στην ΕΕ οδήγησαν στην αυξημένη συμμετοχή των ασθενών και των επαγγελματιών στην PRAC (Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης και Αξιολόγησης Κινδύνου). Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι εξελίξεις που υπάρχουν στα εξατομικευμένα φάρμακα θα προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της περιφερειακής αγοράς.

Συνολικά, οι προαναφερθέντες καθοριστικοί παράγοντες είναι πιθανό να προσφέρουν μια ποικιλία ευκαιριών ανάπτυξης για τους φορείς της παγκόσμιας φαρμακοεπαγρύπνησης. Στο ανταγωνιστικό τοπίο της παγκόσμιας αγοράς δραστηριοποιούνται εταιρείες όπως η IQVIA, η F. Hoffmann-La Roche Ltd, η ICON, η Cognizant, η Clinquest Group, η Infosys Ltd, η Ecron Acunova Ltd, η HCL Technologies, η Boehringer Ingelheim, η GlaxoSmithKline, η Bristol-Myers Squibb, Corporation κ.α. 

Η εφαρμογή των στρατηγικών όπως η  κυκλοφορία νέων προϊόντων, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις θα κυριαρχήσουν μεταξύ των εταιρειών του χώρου καθώς εργάζονται για να διατηρήσουν τις αντίστοιχες θέσεις τους.

 

Πηγές: https://pharmaphorum.com/partner-content/pharmacovigilance-market-size-will-achieve-10-6-cagr-up-to-2025/