Επιστολή διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Φαρμάκων & Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας έστειλε σύμφωνα με πληροφορίες η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας μετά την ανάρτηση στο site του Υπουργείου Υγείας των αποφάσεων Δ3(α)/οικ. 19939 και Δ3(α)/17256 για την ένταξη συνολικά 35 σκευασμάτων σε καθεστώς αποζημίωσης, τονίζοντας ότι αυτή δεν έγινε με βάση τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης των φακέλων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν σκευάσματα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα ενώ οι αιτήσεις τους προηγούνταν χρονικά από εκείνες των 35 σκευασμάτων που αποζημιώνονται.

Οπως αναφέρεται στην επιστολή της ΠΕΦ, οι καθυστερήσεις στην αποζημίωση των γενοσήμων φτάνουν και τους 20 μήνες, γεγονός που καταστρατηγεί κάθε έννοια χρονοδιαγράμματος και καθιστά αδύνατο τον επιχειρηματικό προγραμματισμό, ενώ στερεί τη δυνατότητα εξοικονομήσεων για το σύστημα και τους ασθενείς.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα πάντα με την επιστολή, θεωρείται αναγκαίο, να προχωρήσει άμεσα η έκδοση διορθωτικού θετικού καταλόγου με όλα τα γενόσημα των οποίων η αποζημίωση βρίσκεται σε εκκρεμότητα, να θεσπιστεί συνοπτική διαδικασία για την άμεση ένταξη των γενοσήμων σε καθεστώς αποζημίωσης χωρίς τις καθυστερήσεις λόγω της εσωτερικής διακίνησης/περιφοράς των αιτήσεων/φακέλων από την μία επιτροπή στην άλλη κ.ο.κ. και να δημιουργηθεί υποεπιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων για κατ’ εξαίρεση αποζημίωση, δραστηριότητα που έχει φτάσει να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Πληροφορίες θέλουν και άλλους Συνδέσμους από το φάρμακο να προωθούν ανάλογες επιστολές διαμαρτυρίας το αμέσως προσεχές διάστημα.
Πάντως πρέπει να επισημανθεί,  ως απάντηση στην επιστολή της ΠΕΦ, ότι Υπουργείο διαβεβαίωσε πως η παρατηρούμενη στρέβλωση οφείλεται σε διαχειριστικά προβλήματα που αφορούν στη λειτουργία των Επιτροπών ΗΤΑ και Διαπραγμάτευσης.

Το υπουργείο προχωρά σε άμεσες ενέργειες (νομοθετική ρύθμιση) έως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, προκειμένου να απλοποιηθούν οι εσωτερικές διαδικασίες και να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες των Επιτροπών, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει απόφαση για την ένταξη σε καθεστώς αποζημίωσης περίπου 150 σκευασμάτων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Μολονότι η οργάνωση και εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης για την αποζημίωση των φαρμάκων έχει ως βασική προτεραιότητα την έγκαιρη πρόσβαση των θεραπειών στην πλέον κατάλληλη διαθέσιμη θεραπεία, τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας, καθώς και τη διαφάνεια των διαδικασιών και της πληροφορίας, δύο ολόκληρα χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου που όρισε το νέο σύστημα Αξιολόγησης και Αποζημίωσης φαρμάκων, οι παραπάνω άξονες προτεραιότητας, συνεχίζουν να παρεκκλίνουν από την πραγματικότητα.

Η πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες, υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, καθυστερεί συνεχώς σε ένα σύστημα το οποίο έχει αποζημιώσει 57 νέα φάρμακα στα δύο έτη λειτουργίας του και αφήνει σε αναμονή περισσότερα από 200 φάρμακα. Την ίδια στιγμή, αναμένεται να κατατεθούν σύντομα αιτήσεις ένταξης στον θετικό κατάλογο για άλλα 205 νέα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία έλαβαν τιμές στο Δελτίο τιμών της 20ης Μαρτίου.

Η παραβίαση, μάλιστα, της αποκλειστικής προθεσμίας των 180 ημερών από την κατάθεση του φακέλου του φαρμάκου μέχρι και την ανάρτηση στο διαδίκτυο της απόφασης του Υπουργού Υγείας έχει ξεπεραστεί σε πολλές περιπτώσεις νέων σκευασμάτων. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες εταιρείες δε γνωρίζουν πότε θα αποζημιωθούν τα φάρμακά τους και οι Έλληνες πολίτες πότε θα έχουν πρόσβαση σε θεραπείες που θα μπορούσαν να τους σώσουν τη ζωή.

Οι παραπάνω καθυστερήσεις, σε συνδυασμό με τα υψηλά Rebate & Clawback, έχουν οδηγήσει σε δραματικό περιορισμό πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες. Σύμφωνα με πανευρωπαϊκή μελέτη, λιγότερο από το 50% των φαρμάκων που εγκρίνονται με κεντρική διαδικασία στην Ευρώπη, είναι διαθέσιμο στον Έλληνα ασθενή.

Σύμφωνα με στελέχη, σε εποχές που το κύριο μέλημα διαμόρφωσης πολιτικής αποτελεί η εξοικονόμηση πόρων, θα αναμέναμε να δούμε την άμεση αποζημίωση νέων γενοσήμων και βιο-ομοειδών φαρμάκων, καθώς και την άμεση και συστηματική λειτουργία διαδικασιών διαπραγμάτευσης σε συνδυασμό με τη συνεξέταση φαρμακο-οικονομικών κριτηρίων. Ωστόσο, τίποτα από τα παραπάνω δεν αποτέλεσε προτεραιότητα.

Οπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, ο κατάλογος των νέων αποζημιούμενων φαρμάκων που αναρτήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, περιελάμβανε 35 νέα φαρμακευτικά προϊόντα. Στην εν λόγω λίστα, δεν υπήρχε καμία καινοτόμος θεραπεία.

Τη στιγμή που με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι καινοτόμες θεραπείες είναι σχεδόν στο σύνολο τους οικονομικότερες αυτών που είναι σήμερα στο σύστημα αποζημίωσης μιας και οι επιστροφές υπερβαίνουν το 60% ( 25+14+30).

Επομένως και για την εξομάλυνση της αγοράς ο Υπουργός πρέπει να προχωρήσει στην άμεση ένταξη των φαρμάκων στη λίστα και να διόρθωσει στρεβλώσεις που έχουν να κάνουν με έκτακτες εισαγωγές από τον ΙΦΕΤ και θέματα ανταγωνισμού έτσι ώστε και οι ασθενείς να σταματήσουν να ταλαιπωρούνται από την γραφειοκρατία και επιτέλους μετά από 22 μήνες να αποκτήσουν πρόσβαση σε αποτελεσματικές και ασφαλείς θεραπείες.

Για δε τον έλεγχο της δαπάνης να εφαρμόσει ότι και ο υπόλοιπος κόσμος δηλαδή διαγωνισμούς στην απροστάτευτη αγορά και διαπραγμάτευση στην προστατευμένη αλλά από μηδενικής βάσης ... και όχι με επιστροφές 60% προ φόρων.

Σημειώνεται ότι πέντε, 5, από τα σκευάσματα, που εντάχθηκαν στη λίστα, αφορούν σε αλλαγές συσκευασίας και σε αιτήσεις που κατατέθηκαν μόλις πριν 5 μήνες. Αντιθέτως, εκτός καταλόγου μένουν τουλάχιστον 100 φάρμακα που μπορούσαν να μειώσουν τη φαρμακευτική δαπάνη, ενώ για τα 10 εξ αυτών η αναμονή για αποζημίωσή τους έχει ξεπεράσει τους 21 μήνες (640 ημέρες).

Στο πλαίσιο αυτό, η αγορά ζητά διαφάνεια και δικαιότερη αποζημίωση. Οπως λένε, η λίστα που δημοσιεύθηκε πριν λίγες ημέρες δεν τηρεί, όχι μόνο, την προτεραιοποίηση βάσει αριθμού πρωτοκόλλου κατάθεσης, αλλά και την τυπική τήρηση των διαδικασιών που απαιτούν την πρότερη τιμολόγηση συσκευασιών πριν την ένταξη στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των ανωτέρω είναι η ένταξη σκευασμάτων με κωδικούς που δεν έχουν λάβει ακόμα τιμή και σκευασμάτων που είχαν καταθέσει αιτήματα αποζημίωσης σε μεταγενέστερο χρόνο ανταγωνιστικών τους σκευασμάτων.