Αγγλικός όρος

ethylamine

Ορισμός

Μια αμίνη, CH3CH2NH2, η οποία σχηματίζεται από την αποσύνθεση ορισμένων πρωτεϊνών.