Αγγλικός όρος

ethylene glycol

Ορισμός

Η απλούστερη γλυκόλη, C2H6O2. Μια άχρωμη αλκοόλη που χρησιμοποιείται ως αντιψυκτικό. Η φομεπιζόλη είναι το ειδικό αντίδοτο που χορηγείται σε περιπτώσεις δηλητηρίασης με την αιθυλενική γλυκόλη.

Κύριος όρος

ethylene