Αγγλικός όρος

antigen

Ορισμός

Ένας πρωτεϊνικός ή ολιγοσακχαριδικός δείκτης που βρίσκεται στην επιφάνεια των κυττάρων με βάση τον οποίο αναγνωρίζεται το κύτταρο σαν ενδογενές ή εξωγενές· αναγνωρίζεται η προέλευση του κυττάρου π.χ. δέρμα, νεφροί· ενεργοποιείται η παραγωγή αντισωμάτων, από τα Β λεμφοκύτταρα, τα οποία απενεργοποιούν ή καταστρέφουν το κύτταρο εάν είναι αναγκαίο· και ενεργοποιούν την κυτταροτοξική αντίδραση των κοκκιοκυττάρων, των μονοκυττάρων και των λεμφοκυττάρων. Τα αντιγόνα που βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων του οργανισμού ονομάζονται αυτοαντιγόνα Τα αντιγόνα που βρίσκονται σε όλα τα άλλα κύτταρα ονομάζονται ξένα αντιγόνα. Η ταύτιση αρκετών τύπων ιστικών αντιγόνων είναι σημαντικό για την επιτυχή μεταμόσχευση κάποιου οργάνου. Φλεγμονή προκαλείται όταν τα ουδετερόφιλα, τα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα εντοπίσουν κάποιο αντιγόνο οποιασδήποτε προέλευσης σε περίπτωση κάποιου τραυματισμού του σώματος. Το αντιγόνο μπορεί να είναι ξένο ή αυτοαντιγόνο, το οποίο έχει υποστεί κάποια εκφύλιση και για το λόγο αυτό αναγνωρίζεται σαν ξένο. Η αντίδραση των Β και Τ λεμφοκυττάρων σε κάποιο αντιγόνο αποτελεί τμήμα της ειδικής ανοσολογικής απάντησης.

Ετυμολογία

[Ελλ αντί, αντί + gennan, γεννάν]

Υπώνυμος όρος

allogeneic antigen
alpha-fetoprotein antigen
Austral antigen
carcinoembryonic antigen
CD antigen
CD4 antigen
class I antigen
class II antigen
cross-reacting antigen
D antigen
H antigen
hepatitis antigen
hepatitis B core antigen
hepatitis B e antigen
hepatitis B surface antigen
histocompatibility locus antigen
human leukocyte antigen
H-Y antigen
K antigen
lymphogranuloma venereum antigen
mumps skin test antigen
nuclear antigen
O antigen
oncofetal antigen
p24 antigen
proliferating cell nuclear antigen
prostrate-specific antigen
protective antigen
soluble antigen
T-dependent antigen
thymus dependent antigen
thymus independent antigen
Tindependent antigen
transplantation antigen
tumor-specific antigen