Αγγλικός όρος

tuberculin skin test

Ορισμός

Μία δοκιμασία για τον καθορισμό της παρουσίας λοίμωξης με φυματίωση (ΤΒ). Ένα διάλυμα που περιέχει καθαρό παράγωγο πρωτεΐνης ΤΒ ενίεται ενδοδερμικώς στον βραχίονα, και η απόκριση παρατηρείται 48 έως 72 ώρες αργότερα. Μία σκλήρυνση 5-mm θεωρείται ως θετική αντίδραση εάν ο ασθενής είναι σε στενή επαφή με άτομα προσβεβλημένα με ΤΒ, είναι προσβεβλημένος με ανθρώπινο ιό της ανοσοανεπάρκειας (HIV), έχει παράγοντες κινδύνου για HIV, ή έχει υποβληθεί σε εξέταση ακτίνων Χ θώρακα που υποδεικνύει ιστορικό πνευμονικής ΤΒ. Μία σκλήρυνση 10-mm θεωρείται θετική σε άτομα που έχουν γεννηθεί σε έθνη όπου η ΤΒ είναι ενδημική, σε ασθενείς νοσηλευόμενους σε ιδιωτικές κλινικές, σε ασθενείς με άλλες σοβαρές ασθένειες, και σε άτομα με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Σε όλα τα άλλα άτομα, μία 15-mm σκλήρυνση θεωρείται θετικό αποτέλεσμα. Μία θετική απόκριση υποδεικνύει λοίμωξη αλλά δεν διακρίνει μεταξύ ενεργούς λοίμωξης και αυτής που ελέγχεται από το ανοσολογικό σύστημα ή φάρμακα.