Αγγλικός όρος

sprain of ankle

Ορισμός

Τραύμα των συνδέσμων του αστραγάλου και του ποδιού, στο οποίο πιθανώς εμπλέκεται και τραυματισμός τενόντων, χωρίς όμως να παρατηρείται απόσπαση. Τα διαστρέμματα των πλάγιων συνδέσμων (συνηθέστερα του πρόσθιου αστραγαλοπερονιαίου συνδέσμου) είναι υπεύθυνα για το 90% περίπου όλων των διαστρεμμάτων της ποδοκνημικής άρθρωσης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Βλ.: sprain για θεραπεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας πάγος στο πόδι και στον αστράγαλο ηλικιωμένων ασθενών ή ασθενών με αλλεργία στο ψύχος ή κυκλοφορική ανεπάρκεια.

Κύριος όρος

sprain