Αγγλικός όρος

activities of daily living

Ορισμός

Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από κάποια άτομα μία συνηθισμένη ημέρα, οι οποίες τους προσφέρουν ανεξαρτησία στη ζωή τους. Οι βασικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (BADL) περιλαμβάνουν φαγητό, ένδυση, υγιεινή και φυσική κίνηση. Οι προχωρημένες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (IADL) απαιτούν περισσότερες δεξιότητες και περιλαμβάνουν τη διαχείριση των οικονομικών του ατόμου, τη χρήση μέσων μεταφοράς, τηλεφώνου, τη μαγειρική, τις δουλειές του σπιτιού, τη χρήση πλυντηρίου και τα ψώνια.

Η ικανότητα να πραγματοποιεί κάποιος δραστηριότητες της καθημερινής ζωής ενδέχεται να επηρεασθεί από ασθένειες ή ατυχήματα που προκαλούν φυσική ή πνευματική αναπηρία. Οι ειδικοί της αποκατάστασης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να εκπαιδεύουν τα άτομα με αναπηρία πώς να διαφυλάξουν ή να μάθουν από την αρχή τις δραστηριότητες αυτές, έτσι ώστε τα άτομα να επιτύχουν το μέγιστο βαθμό ανεξαρτησίας.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Η νοσηλεύτρια και άλλα μέλη της ομάδας αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των εργοθεραπευτών και φυσικοθεραπευτών, εκτιμούν την ικανότητα του ασθενούς να πραγματοποιεί ADLs. Η ομάδα αποκατάστασης καθοδηγεί και διδάσκει στον ασθενή τεχνικές για να μάθει από την αρχή ορισμένες δραστηριότητες ή να προσαρμόζει την ανικανότητα του έτσι ώστε να πραγματοποιεί ορισμένες δραστηριότητες, επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία. Αν κριθεί απαραίτητο, μέλη της οικογενείας μπορούν επίσης να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποκατάστασης. Μπορούν να απευθύνονται σε κρατικές υπηρεσίες όταν συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα. Βλ.: πίνακα.

Συντομογραφία

ADL

Υπώνυμος όρος

electronic aids to activities of daily living
extended activities of daily living
instrumental activities of daily living