Αγγλικός όρος

brain edema

Ορισμός

Οίδημα του εγκεφάλου οφειλόμενο σε αύξηση της περιεκτικότητάς του σε νερό.. Μπορεί να προκληθεί από μια ποικιλία καταστάσεων, περιλαμβανομένων της αυξημένης διαπερατότητας των εγκεφαλικών τριχοειδικών ενδοθηλιακών κυττάρων, κυτταρικό οίδημα σχετιζόμενο με υποξία ή δηλητηρίαση εξ ύδατος, τραύμα κεφαλής και διάμεσο οίδημα ως αποτέλεσμα αποφρακτικού υδροκεφάλου.

Συνώνυμο

brain swelling, cerebral edema

Κύριος όρος

edema