Αγγλικός όρος

evisceration

Ορισμός

1. Η αφαίρεση των σπλάγχνων ή του περιεχομένου μιας κοιλότητας.

2. Εκσπλάχνωση. Η έξοδος των κοιλιακών σπλάγχνων από ένα χαίνον τραύμα της κοιλίας.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Ο θεράπων χειρουργός πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα. Το τραύμα καλύπτεται με ένα αποστειρωμένο ύφασμα που έχει διαποτιστεί με ζεστό αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό. Η τάση στην κοιλία ελαττώνεται με την τοποθέτηση του ασθενούς σε χαμηλή θέση κατά Fowler και με λυγισμένα γόνατα ή λέγοντας στον ασθενή να λυγίσει τα γόνατα και να τα στηρίξει με ένα μαξιλάρι. Παρακολουθούνται τα ζωτικά σημεία και αρχίζει η ενυδάτωση μέσω φλεβικής γραμμής. Ο ασθενής καθησυχάζεται και προετοιμάζεται για το χειρουργείο.

Ετυμολογία

[" + viscera, σπλάγχνα]